ಮರಕೈಬೊ ಸರೋವರ

ಮರಕೈಬೋ ಸರೋವರ

ಮರಕೈಬೋ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ

ವೆಡೆಲ್ ಸಮುದ್ರ

ವೆಡ್ಡೆಲ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲೆನಾ ನದಿ

ಲೆನಾ ನದಿ

ಲೆನಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ದ್ವೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ದ್ವೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ದ್ವೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸವೆತ ಎಂದರೇನು

ಸವೆತ ಎಂದರೇನು

ಸವೆತ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೋನೋರಾ ಮರುಭೂಮಿ

ಸೊನೊರನ್ ಮರುಭೂಮಿ

ಸೊನೊರಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗ್ವಾಡಾಲ್ಕ್ವಿರ್ ನದಿ

ಗ್ವಾಡಾಲ್ಕ್ವಿವಿರ್ ಖಿನ್ನತೆ

ಗ್ವಾಡಾಲ್ಕ್ವಿವಿರ್ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಫಲಕಗಳ ಅಂಚು

ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಫಲಕಗಳ ವಿಧಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಥೋಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಐಬೇರಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಐಬೇರಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಐಬೇರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನೀರಿನ ಮೂಲ

ಅಂತರ್ಜಲ ಎಂದರೇನು

ಅಂತರ್ಜಲ ಏನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅನಿಲ ಕಾಲಮ್

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಿಂಚು ಎಂದರೇನು?

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಿರಣ ಎಂದರೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಹೀಗೆ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ?

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಪರಿಹಾರ ಏನು

ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಏನು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಏನು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಂಡಗಳು ಯಾವುವು

ಖಂಡಗಳು ಯಾವುವು

ಖಂಡಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದರೇನು

ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದರೇನು

ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏನು

ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏನು

ಪರ್ವತ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮುದ್ರಗಳ ರಚನೆ

ಸಾಗರಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ಎಂದರೇನು

ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ಎಂದರೇನು

ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲಾವಾ ಎಂದರೇನು

ಲಾವಾ ಎಂದರೇನು

ಲಾವಾ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಪಾಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು

ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು

ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೊಪೊಕಾಟೆಪೆಟ್ಲ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಪೊಪೊಕಾಟೆಪೆಟ್ಲ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪೊಪೊಕಾಟೆಪೆಟ್ಲ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಚಿಕ್ಸುಲಬ್ ಕುಳಿಯ ಸ್ಥಳ

ಚಿಕ್ಸುಲಬ್ ಕ್ರೇಟರ್

ಚಿಕ್ಸುಲಬ್ ಕುಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬಂಡೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು

ಬಂಡೆ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ

ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ದೈತ್ಯ ಟೆನೆರಿಫ್ ಬಂಡೆ

ದೈತ್ಯರ ಕ್ಲಿಫ್

ಲಾಸ್ ಗಿಗಾಂಟೆಸ್ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೌಂಟ್ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ

ಸಂತ ಹೆಲೆನಾ ಮೌಂಟ್

ಸಾಂಟಾ ಹೆಲೆನಾ ಪರ್ವತದ ಇತಿಹಾಸ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನದಿ

ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ

ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್

ಮ್ಯಾಟರ್ಹಾರ್ನ್

ಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌ಹಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿ

ದೆನಾಲಿ ಪರ್ವತ

ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೋಡಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೋಡಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಎಟ್ನಾ

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ

ಟೊಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟವು ಸ್ಪೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ

ಟೊಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟವು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟಾಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ

ಟೊಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ

ಟೊಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ಹಂಗ ಟೋಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ

ಹಂಗಾ ಟೊಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ

ಟೋಂಗಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ

ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೌಂಟ್ ಮೆರಾಪಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಮೆರಾಪಿ ಪರ್ವತ

ಮೌಂಟ್ ಮೆರಾಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ವಿಧಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ವಿಧಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಜೆನೆಸಿಸ್

ಡಯಾಜೆನೆಸಿಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಡಯಾಜೆನೆಸಿಸ್, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ಹೋಲ್ಗಳು

ಡೋಲಿನಾಸ್

ಸಿಂಕ್ಹೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನದಿ ದಂಡೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ನದಿ ತೀರಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರಾಕ್ ಕೀಲುಗಳು

ಕೀಲುಗಳು

ಕ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ

ಮೆಂಡರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡರ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಓಪಲೈಸ್ಡ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು

ಓಪಲೈಸ್ಡ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು

ಓಪಲೈಸ್ಡ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಖನಿಜ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಕುರಾಜೊ

ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗುಲಾಬಿ ಹಾಲೈಟ್

ಗುಲಾಬಿ ಹಾಲೈಟ್

ಗುಲಾಬಿ ಹಾಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಖನಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಟೀಡ್

ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು

ಟಾಟ್ರಾಸ್ ಪರ್ವತ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಟಟ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮಾಲಯ

ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೊಜೊಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲಾವಾದಿಂದ ಇಂಡೆನ್ಸಿಯೋಸ್

ಟೆನೆಗುನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ

ತೆನೆಗುನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಪಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಿರಿ.

ಸ್ಫೋಟಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಮಭರಿತ ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್

ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್

ಸ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಮೌನಾ ಕೀ

ನಾವು ಮೌನಾ ಕಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ

ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎಟ್ನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು

ಎಟ್ನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಎಟ್ನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸ್ಟ್ರೋಮಾಟೋಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸ್ಟ್ರೋಮಾಟೋಲೈಟ್ಸ್

ಸ್ಟ್ರೋಮಾಟೋಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಕ್ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ತಪ್ಪು ಭೂಕಂಪಗಳು

ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ತಪ್ಪು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಂಗೋ ನದಿ

ರಿಯೊ ಕಾಂಗೋ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬಂಡೆ ಎಂದರೇನು

ಬಂಡೆ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡೆ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಿಂಹದ ಕೊಲ್ಲಿ

ಸಿಂಹದ ಕೊಲ್ಲಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೂಪರ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೆಲ್ಲೊಸ್ಟೋನ್

ಯೆಲ್ಲೊಸ್ಟೋನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಯೆಲ್ಲೊಸ್ಟೋನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು

ಭೂಕಂಪ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಕಸಸ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಕಾಕಸಸ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಕಾಕಸಸ್ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇಬ್ರೋದ ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ

ಎಬ್ರೊ ವ್ಯಾಲಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಬ್ರೊ ಕಣಿವೆ, ಅದರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ದ್ವೀಪ ಎಂದರೇನು

ದ್ವೀಪ ಎಂದರೇನು

ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ

ಬೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬೆಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ಕೊಲೊರಾಡೋ ಕಣಿವೆಯ

ಕೊಲೊರಾಡೋ ಕಣಿವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಲ್ಟಾಯ್ ಮಾಸಿಫ್ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಅಲ್ಟಾಯ್ ಮಾಸಿಫ್

ಅಲ್ಟಾಯ್ ಮಾಸಿಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರ್ವತ ಹಿಮನದಿಗಳು

ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್

ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲಂಡನ್ ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಯ ರಚನೆ

ಸೆಡಿಮೆಂಟಾಲಜಿ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟಾಲಜಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೈರಿನೀಸ್ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು

ಪೈರಿನೀಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪೈರಿನೀಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿ

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿ

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು

ಮಾಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳು

ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು

ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಎಂದು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರ್ವತದ ಬಣ್ಣಗಳು

ವಿನಿಕುಂಕಾ

7 ಬಣ್ಣಗಳ ಪರ್ವತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿನಿಕುಂಕಾ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮನದಿಗಳು

ಮೌಂಟ್ ಕುಕ್

ಮೌಂಟ್ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡ್ರಮ್ಲಿನ್

ಡ್ರಮ್ಲಿನ್

ಡ್ರಮ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಮಯುಗದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು

ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ರಾಕ್ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಟ್ಟದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು

ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು

ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಭೂಶಾಖದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್

ಭೂಶಾಖದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲಿಥಾಲಜಿ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾದ ಲಿಥಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ

ಪಂಗೇ

ಪಂಗಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂಪರ್ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆರ್ಥೋಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಆರ್ಥೋಫೋಟೋ

ಆರ್ಥೋಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೈಮಾನಿಕ s ಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಮುದ್ರ ಸವೆತದ ಕಾರಣಗಳು

ಸಮುದ್ರ ಸವೆತ

ಸಮುದ್ರ ಸವೆತದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು

ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು

ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳು

ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಘಾತ

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರ್ವತ ಏರುತ್ತದೆ

K2

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ 2 ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆರೋಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮಾಲಯ

ಎವರೆಸ್ಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ರಾಕ್ ಸೈಕಲ್

ರಾಕ್ ಸೈಕಲ್

ಶಿಲಾ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವೆಸುಬಿಯೊ ಮಾಂಟ್

ವೆಸುಬಿಯೊ ಮಾಂಟ್

ವೆಸುವಿಯಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿ

ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಲ್ಪ್ಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಪ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟ್ಯಾಂಬೋರಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ

ತಂಬೋರಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಬೋರಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೌನಾ ಲೋವಾ

ಮೌನಾ ಲೋವಾ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನಾ ಲೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿಮಣಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿಮಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಿಲಿಮಾಂಜರೋ

ಕಿಲಿಮಂಜಾರೊದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಾರಂಜೊ ಡಿ ಬುಲ್ನೆಸ್

ನಾರಂಜೊ ಡಿ ಬುಲ್ನೆಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶಿಖರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿರತೆ

ಇಳಿಜಾರು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೀಸ್ಮೋಗ್ರಾಮ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೆರ್ಚ್ ಜಲಸಂಧಿ

ಕೆರ್ಚ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತ

ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಫೋಟಗಳ ವಿಧಗಳು

ಸ್ಫೋಟಗಳ ವಿಧಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟೀಡ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೋಡಗಳ ಸಮುದ್ರ

ಟೀಡ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಟೀಡ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ಕುತೂಹಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ನದಿ

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ನದಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ

ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ನಿಯೋಜೀನ್‌ನ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಲಿಗೋಸೀನ್

ಆಲಿಗೋಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಲಿಗೋಸೀನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವು

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು

ಅಸ್ತೇನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಅಸ್ತೇನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೈಟ್

ಬಯೊಟೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಬಯೋಟೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಖನಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿ

ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಎಂದರೇನು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

ಭೂಕಾಂತೀಯತೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಕಾಂತೀಯತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಮಿಯ ವಿಕಸನ

ನೀವು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಯುಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಿಮನದಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

ಹಿಮನದಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮನದಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಖನಿಜಗಳ ಬಣ್ಣ

ಲಿಮೋನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಮೋನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಖನಿಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಗಲೆನಾ ಖನಿಜ

ಖನಿಜ ಗಲೆನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖನಿಜ ಗಲೆನಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇಂಪ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು

ಏನು ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬೆನಿಯೋಫ್ ವಿಮಾನ

ಬೆನಿಯೋಫ್ ವಿಮಾನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೆನಿಯೋಫ್ ವಿಮಾನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ ಏನೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಯ ಹರಿವು

ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿ

ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನದಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಪೋಲ್ಜೆ ಡಿ ಜಾಫರ್ರಾಯ

ಪೋಲ್ಜೋ ಎಂದರೇನು

ಪೋಲ್ಜೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ತುದಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕೇಪ್ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಪ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ರಚನೆಗಳು

ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಪನದಿ ಎಂದರೇನು

ಉಪನದಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಡಿಕೆಗಳು

ಮಡಿಕೆಗಳ ವಿಧಗಳು: ಆಂಟಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಲೈನ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಡಿಕೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಟಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಲೈನ್ ​​ಮಡಿಕೆಗಳು.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಅವುಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಮೂಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಭೂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆ, ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೊಂಬೊಲೊದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಳು ಇಥ್ಮಸ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಂಬೊಲೊನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲೆಗಳ ಈ ವಕ್ರೀಭವನವು ಮರಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್‌ಗೆ ಇದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೊಂಬೊಲೊ ಐಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಡೆಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬಂಡೆಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೈ south ತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 426 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಸುಮಾರು 250 ಮಕಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಇದು ಸುರಂಗಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಕಾಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಿಗಳನ್ನು ಟೈಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಮರಳಿನ ಕೋಲುಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಒಂದು ಆವೃತ ಎಂಬಂತೆ ಆವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಸರು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಟೊಂಬೊಲೊ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲೆಗಳು ಕೆಸರನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಮರಳು, ಹೂಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಕಡಲತೀರ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋ ulation ೀಕರಣ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಟೊರಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕರಾವಳಿಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂಬುದು ತರಂಗ ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳ ಭಾಗಶಃ ವಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ಬಲ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಲಗಳು ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವು ತರಂಗವು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅದು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಸರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮರಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಸಮಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ ಮಾಪಕದೊಂದಿಗೆ (ಲಿಂಕ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಾರ್ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 115 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಕಡಲತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಂಡುಬೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಂಬೊಲೊ ಟ್ರಾಫಲ್ಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮರಳಿನ ಮುಳ್ಳು ಪಿಯರ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಡಬಲ್ ಟೊಂಬೊಲೊದ ಏಕೈಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಟೊಂಬೊಲೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಖಿನ್ನತೆಯು ಅದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂತುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಾಳಿಯು ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸವೆತವು ಈ ಅನುಮಾನಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ದಿಬ್ಬಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜುನಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮರಳು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ವಾಲ್‌ಫ್ಲವರ್, ಸಮುದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಲಿಲ್ಲಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮರಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಕೊಂಬುಗಳು, age ಷಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೀಗಲ್, ರೆಡ್-ಬಿಲ್ಡ್ ಸೀಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟಿನೆಗ್ರೊ ಟರ್ನ್ ನಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ k ತ್ರಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದರೇನು

ಟೊಂಬೊಲೊದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರಗಳು

ಅಪೆನ್ನೈನ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಅಪೆನ್ನೈನ್ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಡಿಡೆಲ್ಲಾ ಇಟಲಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಂಚಲ್

ಏನು ಒಂದು ಕಿರುಚಾಟ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಿಮನದಿ ಸರ್ಕಸ್

ಹಿಮನದಿ ಸರ್ಕಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಮನದಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರ್ವತ ಸಾಲು

ಒರೊಗ್ರಫಿ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಭೂಗೋಳ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಳನುಗ್ಗುವ ಬಂಡೆ

ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ವಯಸ್ಸು 4.400 ರಿಂದ 5.100 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೃ iction ೀಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಇದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಜೇಮ್ಸ್ ಹಟ್ಟನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ (ಲಿಂಕ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ತರಗಳ ಸೂಪರ್‌ಪೋಸಿಷನ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ವಿಕಾಸದ ಘಟನೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೃ was ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಿಗಳು ಗ್ರಹದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೃ aff ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏಕೆ ಬದಲಾಗಲಿವೆ? ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮಣ್ಣು, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ (ಲಿಂಕ್), ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳು. ಎಲ್ಲದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದವರು ಅವರೇ. ವಾತಾವರಣವು ಮೊದಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲಿಂಕ್) ಈಗ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಅವು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾದವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇದೇ ಘಟನೆಗಳು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರುಗಳ ಉಗಮವನ್ನು ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಲೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಮಹಾ ಕಣಿವೆಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದುರಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದುರಂತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಕಣಿವೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಪದರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದಾದ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏಕರೂಪತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವೂ ಇದೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಹೊಂದಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಜೈವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಇಂದು ಜೀವಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ಒಂದು ಜಾತಿಯು ಉಸಿರಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಂದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ದೃ be ೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಸ್ವತಃ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜೀವಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಈಗಿನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಮಯುಗದ ಮೊದಲು (ಲಿಂಕ್), ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ವಲಸೆ ಎಂಬುದು ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುವುದು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸವು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮ, ಘಟನೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ತರಗಳ ಸೂಪರ್‌ಪೋಸಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ: sea ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ they ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಪಮಾನ that ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು there ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆಗಳು ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಭೂಮಿಯು ಇಂದು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕತೆ

ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಲೋಸ್ ಜಲಾಶಯ

ಲೋಸ್ ಜಲಾಶಯ

ಲೋಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು

ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಹೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಗುಹೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಅದು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್‌ಮಿಟ್‌ಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್‌ಮಿಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ: ಅವು ಸ್ಪೆಲಿಯೊಟೋಮ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅವು ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ರಚನೆಯ ನಂತರ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಘನ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಪಿಲಿಯೊಟೋಮ್‌ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇತರ ವಿಭಿನ್ನ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕೆಲವು ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ನಾವು ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಹೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿ. ಹನಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸತತ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಹನಿಗಳ ಪತನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದರೆ ಕೋನ್ ಆಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು. ಶಂಕುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಹನಿಗಳ ಹರಿವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾದ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಈ ಅಂಶವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನವುಗಳಂತೆ, ಕ್ಯಾಲಸೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ವಾಹಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಕೋನ್ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿಯಮಿತ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರಗಳು ತಿಳಿಹಳದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೇರ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಕೋನುಲಿಟೋಸ್ (ಅವುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಕುಳಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ), ಮುತ್ತುಗಳು (ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು ಕ್ಯಾಲಸೈಟ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಕ್ಷೇಪಕ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ CO2 ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ರಚನೆಗಳು ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರು ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಹನಿಗಳು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ತರುವ CO2 ನ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ CO2 ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳುವ ಹಂತದ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹನಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹನಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ (ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕೇವಲ 2,5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 4.000 ಅಥವಾ 5.000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲಗಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೆರ್ಜಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು 60 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು 450.000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ 67 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇನ್ಫಿಯೆರ್ನೊ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭೂಗೋಳ

ಭೂಗೋಳ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೂಗೋಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಕೊಲೊರಾಡೋ ನದಿ

ರಿಯೊ ಕೊಲೊರಾಡೋ

ಕೊಲೊರಾಡೋ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸುತ್ತಳತೆ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಾಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯವರೆಗೆ 40.000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಈಶಾನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ (ಲಿಂಕ್) ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ (ಲಿಂಕ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು? ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವನ್ನು (ಲಿಂಕ್) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಫಲಕಗಳ ಚಲನೆಯು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಕಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮುಳುಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಗರ ಫಲಕಗಳು ಭೂಖಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಎರಡೂ ಫಲಕಗಳು ಘರ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದರ ಮುಂದೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಫಲಕಗಳ ಈ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ ಫಲಕಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿತಿಗಳು: ver ಒಮ್ಮುಖ ಮಿತಿಗಳು. ಈ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರವಾದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ವಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಮಾನುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. Iver ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳು. ಅವು ಒಮ್ಮುಖವಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. • ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಿತಿಗಳು. ಈ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಮಾನಾಂತರ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರುತ್ತವೆ. • ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ತಟ್ಟೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಕಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸುನಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುನಾಮಿಯ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯವು 2011 ರಲ್ಲಿ ಫುಕುಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಸಮನಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧ. ಅವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಈ ಉಂಗುರವು ಇಡೀ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ 75% ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 90% ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕಮಾನುಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸರಪಳಿಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಹುದು.

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಳಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಕ್ರಸ್ಟ್

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಪೆಗ್ಮಾಟೈಟ್

ಪೆಗ್ಮಾಟೈಟ್

ಪೆಗ್ಮಾಟೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಭೂಖಂಡದ ಕಪಾಟಿನ ವಿಹಂಗಮ

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್

ಭೂಖಂಡದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಕೊಕಾಗುವಾ

ಅಕೊಕಾಗುವಾ

ಅಕೊನ್ಕಾಗುವಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರ್ವತಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಮರಳುಗಲ್ಲು

ಮರಳುಗಲ್ಲು

ಮರಳುಗಲ್ಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಉಪಯೋಗಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ.