ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಎಂದರೇನು

ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಅಜೀವ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಾ en ವಾಗಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿ. ಇದು ಸ್ತರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಅನುಕ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಎಂದರೇನು

ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಸ್ಥಾನ

ಇದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ. ಬಂಡೆಗಳು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಅದನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಬಂಡೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಂಡೆಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಶಿಲಾ-ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರಂತರತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಸಂರಚನೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಯ ಉದ್ದೇಶ

ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ:

 • ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
 • ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಯುನಿಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಂಘಟನೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ಮೊದಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
 • ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಘಟಕಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು.
 • ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಹಂಚಿಕೆ. ಇದು ಬಂಡೆಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಜಲಾನಯನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಇದು ರೂಪಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮೂಲ ಅನುಕ್ರಮಗಳು, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು

ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಮೂಲ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಪದರದ ಸೂಪರ್‌ಪೋಸಿಷನ್‌ನ ತತ್ವ. ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಹಳೆಯದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕಿರಿಯದು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದು. ನೀವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವು ಸವೆತದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
 • ಕಟ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಯ ತುಣುಕುಗಳಿಗಿಂತ ಬಂಡೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ "ವರ್ತಮಾನವು ಭೂತಕಾಲದ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನದಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅನುಕ್ರಮ. ಸ್ತರಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ, ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 • ಮುಖಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ. ಮುಖಗಳ ಸಮತಲ ಅನುಕ್ರಮವು ಲಂಬವಾದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.