ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಅವರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಖನಿಜ ಎಂದರೇನು

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯದು. ಖನಿಜವು ಘನ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಖನಿಜದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ರಚನೆಯು ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಖನಿಜದ ಮೂಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಬಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಖನಿಜದ ರಚನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗಾಗಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯು ರಚನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಖನಿಜಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಚನೆ

ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:

 • ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶಗಳು.
 • ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್
 • ಸಲ್ಫೋಸಾಲ್ಟ್ಸ್.
 • ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳು.
 • ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್
 • ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ಗಳು, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರೇಟ್‌ಗಳು.
 • ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಮೇಟ್‌ಗಳು.
 • ವೋಲ್ಫ್ರೇಮೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡೇಟ್‌ಗಳು.
 • ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು, ಆರ್ಸೆನೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವನಾಡೇಟ್ಗಳು.
 • ಸಿಲಿಕೇಟ್.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖನಿಜವು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ:

 • ಗೊಂದಲಮಯ: ಈ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ರಚನೆಗಳು. ಇದು ಖನಿಜವು ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕನ್ನಡಕ.
 • ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ: ಆ ಖನಿಜಗಳು ಅವುಗಳ ಘಟಕವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಆದೇಶಿಸಲಾದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖನಿಜವು ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಖನಿಜವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಹರಳುಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಖನಿಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಖನಿಜದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಬೇಕು. ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅವು ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಣ್ವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಂಡೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ

ಖನಿಜಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನೆಂದು ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖನಿಜಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬಂಡೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ.

ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಗ್ನಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ:

 • ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು: ಶಿಲಾಪಾಕವು ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಲಾಪಾಕವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳ ಹರಳುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಪದರದೊಳಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ನಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದೊಳಗೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಹೊರಗೆ ಶಿಲಾಪಾಕವು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು: ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ರಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಪದರಗಳ ಸಂಕೋಚನ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟೇಶನ್‌ನಿಂದ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇತರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಂಡೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಕೋಚನ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಈ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು: ಅವು ಇತರ ಅಗ್ನಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಳಪಾಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ.

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಎರಡರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಂಡೆಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಖನಿಜದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೊನೊಮಿನರಲ್ ರಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಖನಿಜಗಳು ಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.