ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ

ಇಂದು ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ. ಸವೆತದಿಂದಾಗಿ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಕಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದರೇನು

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಚನೆ

ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪಂತ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೃದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಮತಲ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಮೃದುವಾದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ, ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸವೆದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಲವಾರು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ

ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸವೆತದಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಸಮತಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಸವೆತ ಅವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಪದರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸವೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಠಾತ್ ಭಾಗದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮೃದುವಾದ ಭಾಗವು ಮೃದು ಬಂಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾರ್ನಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಳಿಜಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಯಿ ಪೀನ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಡೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬಂಡೆಯ ಭಾಗವು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಶಿಖರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಉಳಿದಿರುವ ಪರಿಹಾರವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಪದರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸವೆತವು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಬೆಟ್ಟ

ವಿವಿಧ ನದಿಗಳ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಸೆರೊ ಡೆ ಲಾ ಟೆಟಾ (ಗುವಾಜಿರಾ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ) ಮತ್ತು ಡೋರಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (ಬುರ್ಕ್ವಿನಾ ಫಾಸೊ) ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಬ್ರೊ ನದಿ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಷ್ಟಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆರೋಸ್ ಡೆ ಲಾ ಮರಕೋಸಾ, ಸೆರೊ ಡೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂನವಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೋ ಡೆಲ್ ಒಟೆರೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೆರೊ ಡೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ಗೆಟಫೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಪನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಪ್ಲನೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಲಾಸ್ ಅಪೊಸ್ಟೊಲ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶ್ರಮವಿದೆ. ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಪ್ಪೊ ಪೈನ್ ಮರಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಸಾಕರ್ ಮೈದಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಸೆರೊ ಡೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರವಾಸಿ ನಡಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ 610 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 666 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಜಿಯೋಡೆಸಿಕ್ ಶೃಂಗವಿದೆ. ಗೆಟಾಫೆ, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ದ್ವೀಪ ಪರ್ವತ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸವೆತದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪ ಪರ್ವತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸವೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಸವೆತದ ನಂತರ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಮಯದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಾಹ್ಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ನದಿಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು let ಟ್‌ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಈ ರಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೆಸರುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಯೋಸೀನ್‌ನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೊದಲ 3 ಅಥವಾ 4 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮೂರ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೂರ್ಗಳು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೊರಮೋ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊದೆಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜೈವಿಕ ಭೂಗೋಳದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.