ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೋ

ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೋ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರೌ school ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ನವೋದಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಕೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಇದರ ಆರಂಭಗಳು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ

ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆನೊ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ out ಟ್ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆದರು.

ಸ್ಟೆನೊ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, medicine ಷಧಿ, ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮೃಗಗಳು, ಶಾರ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ನೀವು ಒಟ್ಟು ತಜ್ಞರಾಗಲು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೇಗಾದರೂ, ಇಂದು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲದ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಕುತೂಹಲವೇ ನನಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊನ ಕಥೆ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ medicine ಷಧ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸಸ್ತನಿಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ "ಡಕ್ಟಸ್ ಸ್ಟೆನೋನಿಯಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ

ಸ್ತರಗಳ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ತತ್ವ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆನೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಟಸ್ಕನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು 1665 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ "ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಠಡಿ.

ಸ್ಟೆನೊ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲು ಹೋದರು. ಆಗಲೇ ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

1666 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಶಾರ್ಕ್ ಹಿಡಿಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ected ೇದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತಲೆಯನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾರ್ಕ್ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೆನೊ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಗ್ಲೋಸೊಪೆಟ್ರೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದವು.

ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಂದಲೂ ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಸೊಪೆಟ್ರೇ ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದು.ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗರದಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ತಂದೆಯಾಗಿ

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಆಗ, ಈ ಸ್ಟೆನೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಬಂಡೆ ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮೂಳೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದಿತ್ತು? ಶಾರ್ಕ್ನ ಹಲ್ಲಿನಂತಹ ಘನವು ಮತ್ತೊಂದು ಘನವಾದ ಬಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವರು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಘನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಬಂಡೆಯು ಹಳೆಯ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಮತಲ ಪದರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ತರಗಳು ಇರಬೇಕು.

ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ಅವರ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸ್ತರಗಳು ಆಳವಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಗೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಬಂಡೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹಳೆಯದು. ಉಳಿದ ಸ್ತರಗಳು ಹೊಸ ಸ್ತರಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಂತರದ ಘನೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಈ umption ಹೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಳೆಯ ಬಂಡೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳು, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲೇಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅವು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಟೆನೋ ತತ್ವಗಳು

ಸ್ಟೆನೋ ತತ್ವಗಳು

ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆನೊ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಅವರನ್ನು 1677 ರಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾದ ಅಪೊಸ್ತೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮಗುರು.

ಹೇಗಾದರೂ, ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 • ಮೂಲ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ತತ್ವ. ಸ್ತರಗಳು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರದ ವಿಚಲನಗಳು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿನ ನಂತರದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿವೆ.
 • ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯ ತತ್ವ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದೇ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಂದುವರಿಕೆ ತತ್ವ. ಸ್ತರವು ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟೆನೊ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಡಿಜೊ

  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೇಖನ ಜರ್ಮನ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
  ನೀವು ಯಾವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಚೀರ್ಸ್