ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ

ಅವರು ಅಂಗೈಯನ್ನು ಉರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು a ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದರೇನು

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟದ ವಿಧಗಳು

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟವು ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಇದು ಇಟಲಿಯ ಸಿಸಿಲಿ ಬಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಯೋಲಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಶಿಲಾಪಾಕವು ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅನಿಲ, ಬೂದಿ, ಲಾವಾ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಗುಳುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಪಾಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಫೋಟಗಳ ವಿಧಗಳು

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ

ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಹಂತವೆಂದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಪಾಕವು ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೊರಪದರದ ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾಪಾಕವು ಕರಗಿದ ಕಲ್ಲು, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ದ್ರವಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಲಾಪಾಕವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದರ ಹೆಸರು ಲಾವಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಲಾವಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ (VIE) ಎಂಬ ಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಿವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ​​ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 1883 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕಟೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದುರಂತ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಸ್ಫೋಟಕ ಸ್ಫೋಟಗಳು:

  • ವಲ್ಕನ್: ಈ ವಸ್ತುವು ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪೆಲೀನಾ: ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೂದಿ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಅಥವಾ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಗುಮ್ಮಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಮಿಸ್ ಕೋನ್ಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ಪ್ಲಿನಿಯನ್: ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ, ಶಿಲಾಪಾಕದಿಂದ ಆಸಿಡ್ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗ್ನಾವಶೇಷ ಮತ್ತು ಬೂದಿ. ಅದು ಹೊರಹಾಕುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. AD 79 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಪ್ಲಿನಿ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಪೊಂಪೈ ಅನ್ನು ಹೂಳಿದಾಗ ಸಿ. ಇದು ವಿವರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿನಿ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಪ್ಲಿನಿ ದಿ ಯಂಗರ್ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ರಾಶ್ ಅಪಾಯಗಳು

ಪಾಮ್ ರಾಶ್

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟಕತೆ ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಹರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿವೆ.

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸ್ಫೋಟವು ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಅನಿಲ, ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ತುಣುಕುಗಳ ಬಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.000 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 10.000 ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ತಜ್ಞರು ಐದು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆಂದರೆ ಹವಾಯಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ವಲ್ಕೇನಿಯನ್, ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಉಗುಳುವುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ಲಿನಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ (ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ) ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಜಿಗುಟಾದ ಲಾವಾ. ಶಿಲಾಪಾಕವು ಪರ್ವತದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕುಸಿದು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆ ಪೆಲಿಯಾನೊ-ಮಾದರಿಯ ಲಾವಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಘನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶಿಲಾಪಾಕ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋವಾಲ್ಕಾನಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಳವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಒಂದು ಸ್ಫೋಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0,01 ರಿಂದ 50 ಘನ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. 104 ರಿಂದ 106 kg/s ವರೆಗಿನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಉಗುಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೀರ್ಘವಾದಾಗ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ವಸ್ತುವು ಅನೇಕ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಿಂಡರ್ ಕೋನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾವಾ ಸ್ಪಟರ್, ಬಾಂಬ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸದಸ್ಯರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾದ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಘಟಕಗಳು ಅನಿಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕೀಯತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೇ 1994 ರಲ್ಲಿ ಲೈಮಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾಪಾಕದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತವೆ, ಕಪ್ಪು ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಕೋನೀಯ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಗಾಜು, ಪ್ಲ್ಯಾಜಿಯೋಕ್ಲೇಸ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು, ಆಲಿವಿನ್, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮತ್ತು ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡರ್ ಕೋನ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, 1988-89ರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸ್ಫೋಟವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಚಕ್ರದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ: 1) ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ಕೋರಿಯಾದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; 2) ಉಪಗೋಳದಿಂದ ಅನಿಯಮಿತ 3) ಬೊಂಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ, ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಉಪಗೋಳ, ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ (<2km) ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ; 4) ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.