ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಸ್ಫೋಟಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಿಲಾಪಾಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇವೆ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಶಿಲಾಪಾಕ ಅಥವಾ ಲಾವಾವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಲಾವಾ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ರಚನೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

 • ಭೂಖಂಡದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು: ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಸಾಗರ ಫಲಕಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ) ಭೂಖಂಡದ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ) ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಬ್‌ಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವು ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ: ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಲಾಪಾಕದ ಕಾಲಮ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹವಾಯಿಯಂತಹವು).

ತರಬೇತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಚನೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಈ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

 1. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಶಿಲಾಪಾಕವು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 2. ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏರಿ.
 3. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 4. ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೋನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ:

 • ಕುಳಿ: ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಾವಾ, ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತುಣುಕುಗಳು, ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳ ಹರಳುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಕುಳಿಗಳು ಇವೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಂಡಾದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ.
 • ಬಾಯ್ಲರ್: ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಖಿನ್ನತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಜೀವನದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೋನ್: ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಲಾವಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೋನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಿರುಕುಗಳು: ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿರುಕುಗಳು. ಅವು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾತಾಯನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೀಳುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಪಾಕ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಅಗ್ಗಿಸ್ಟಿಕೆ: ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಗಾಗಿ ಲಾವಾವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
 • ಡೈಕ್ಸ್: ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಗಳ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಘನವಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಗುಮ್ಮಟ: ಇದು ಬಹಳ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಲಾವಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾವಾ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
 • ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್: ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಶಿಲಾಪಾಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಮೊದಲಿನಿಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು:

 • ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು: ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಮರೋಲ್ಸ್, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದವು ಸೇರಿವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಕಳೆದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದಿರಬೇಕು.
 • ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೂ ಇದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಸ್ಫೋಟವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿವೆ:

 • ಶಿಲಾಪಾಕ ಸ್ಫೋಟ: ಶಿಲಾಪಾಕದಲ್ಲಿನ ಅನಿಲವು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿಲಾಪಾಕವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಫ್ರೊಟೊಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಫೋಟ: ಶಿಲಾಪಾಕ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಶಿಲಾಪಾಕವು ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಪಾಕವು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಫೋಟ: ಶಿಲಾಪಾಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಆವಿಯಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳು ಆವಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಶಿಲಾಪಾಕ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.