ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಹೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಗುಹೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು, ಅದು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್‌ಮಿಟ್‌ಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್‌ಮಿಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ: ಅವು ಸ್ಪೆಲಿಯೊಟೋಮ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅವು ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ರಚನೆಯ ನಂತರ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಘನ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಪಿಲಿಯೊಟೋಮ್‌ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇತರ ವಿಭಿನ್ನ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕೆಲವು ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ನಾವು ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಹೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿ. ಹನಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸತತ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಹನಿಗಳ ಪತನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದರೆ ಕೋನ್ ಆಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು. ಶಂಕುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಹನಿಗಳ ಹರಿವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾದ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಈ ಅಂಶವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ರಚನೆಗಳು. ಹಿಂದಿನವುಗಳಂತೆ, ಕ್ಯಾಲಸೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ವಾಹಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಕೋನ್ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿಯಮಿತ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರಗಳು ತಿಳಿಹಳದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೇರ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಕೋನುಲಿಟೋಸ್ (ಅವುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಕುಳಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ), ಮುತ್ತುಗಳು (ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು ಕ್ಯಾಲಸೈಟ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಕ್ಷೇಪಕ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ CO2 ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ರಚನೆಗಳು ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರು ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಹನಿಗಳು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ತರುವ CO2 ನ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ CO2 ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳುವ ಹಂತದ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹನಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹನಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ (ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕೇವಲ 2,5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 4.000 ಅಥವಾ 5.000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲಗಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೆರ್ಜಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು 60 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು 450.000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ 67 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇನ್ಫಿಯೆರ್ನೊ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಹೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಗುಹೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಯಾವುವು

ಸುಣ್ಣದ ಗುಹೆಗಳು

ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ: ಅವು ಸ್ಪೆಲಿಯೊಟೋಮ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅವು ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ರಚನೆಯ ನಂತರ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಘನ ಅಂಶಗಳ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲಇತರ ವಿಭಿನ್ನ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲದ.

ಈ ಎರಡು ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸುವ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್

ನಾವು .ಾವಣಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಹೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿ. ಹನಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸತತ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಹನಿಗಳ ಪತನದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದರೆ ಕೋನ್ ಆಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು. ಶಂಕುಗಳ ಗಾತ್ರವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಹನಿಗಳ ಹರಿವು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ರಚಿಸಲಾದ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಈ ಅಂಶವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್ಸ್

ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್

ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ರಚನೆಗಳು. ಹಿಂದಿನವರಂತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಖನಿಜೀಕರಿಸಿದ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ವಾಹಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಕೋನ್ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿಯಮಿತ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರಗಳು ತಿಳಿಹಳದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೇರ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಕೋನುಲಿಟೋಸ್ (ಅವುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಕುಳಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ), ಮುತ್ತುಗಳು (ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಸ್ಪೆಲಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್

ಎರಡೂ ಠೇವಣಿಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಕ್ಷೇಪಕ ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ CO2 ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ರಚನೆಗಳು ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಳೆನೀರು ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಹನಿಗಳು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ತರುವ CO2 ನ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ CO2 ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳುವ ಹಂತದ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಹನಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹನಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು

ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ (ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ರಚನೆ, ಅವುಗಳು ಕೇವಲ 2,5 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಇದು ಸುಮಾರು 4.000 ರಿಂದ 5.000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲಗಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೆರ್ಜಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು 60 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು 450.000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೈಟ್ 67 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇನ್ಫಿಯೆರ್ನೊ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ಟೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮಿಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.