ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ. ಈ ಶಾಖೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯು ಗ್ರಹದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 4.570 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ, ಭೂ ಪರಿಹಾರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳು ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ.

ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಇವೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಲವಾರು ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಗಳ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೊನೊಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ನಿರಂತರ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳು. ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು, ನಾವು ಎಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ. ಇದರರ್ಥ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾನವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 80-100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಹದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಗ್ರಹದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಹದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಧಾನತೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಾನತೆಯು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ, ಹಿಮಪಾತ, ಭೂಕಂಪ, ಇತರವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾನವನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವು ಪರಿಹಾರದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು 6 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು 6000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೆಂದರೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾದ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ, ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಮಾನವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಒಂದು ಶತಮಾನವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ. ನಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನದಿಯ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಹಿಮನದಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸರೋವರದ ರಚನೆ.

ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಘಟಕವು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನದಿ ತನ್ನ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಗಾ ens ವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕರಾವಳಿಗಳು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರ್ವತಗಳು ಸವೆದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಸುಮಾರು 200 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಒಂದರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಳಿದವು ರಾತ್ರಿ 21:22.48 ರ ನಂತರ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಯುಗವು ರಾತ್ರಿ 37:XNUMX ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವರ ನೋಟವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಚತುಷ್ಪಥ ಯುಗವು ಕೇವಲ XNUMX ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2.000 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯಗಳಿಗೆ 2.000 ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.