ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಜಡ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಾ en ವಾಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಈ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ. ಇದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಣ್ಣು, ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಿಸ್ತುಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಠೇವಣಿಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವೈ ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎಲೆಗಳು, ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂಶಗಳ ಉನ್ನತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿರೂಪವನ್ನು ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಠೇವಣಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ಮುರಿತದ ವರ್ತನೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುರಂಗ ಉತ್ಖನನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಡೆಯು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಸಿತದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಹತ್ವ

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯ ಏಜೆಂಟ್

ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಂಡೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಲದಿಂದ ಬರಬಹುದು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಒತ್ತಡಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಅನ್ವಯಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು: ಸಂಕೋಚನ, ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಬರಿಯ.

 • ಸಂಕೋಚನ: ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಬಂಡೆಗಳು ಯಾವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಇದು ವಿವಿಧ ಮಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಇದು ಬಂಡೆಯ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು.
 • ಟೆನ್ಸಿಯಾನ್: ಕರ್ಷಕ ಒತ್ತಡವು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬಂಡೆಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಕತ್ತರಿ: ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವು ನಿಕಟ ಅಂತರದ ವಿಮಾನಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬರಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಭೂಕಂಪದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ವಿರೂಪತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ದೋಷಗಳು

ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳ ವಿರೂಪ. ವಿರೂಪವನ್ನು ಬಂಡೆಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅನ್ವಯಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಒಂದು ಬಂಡೆಯು ಮುರಿತ ಅಥವಾ ಮಡಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಂಡೆಯ ವಿರೂಪತೆಯು ಪ್ರಯತ್ನದ ತೀವ್ರತೆಯು ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಂಡೆಯ ರಚನೆ ನಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟವು ಕ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ವಿರೂಪತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಮಟ್ಟ ಎಂಬ ಪದವು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಳವಾದ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, 3 ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟಗಳಿವೆ.

 • ಮೇಲಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟ: ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಮಧ್ಯಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟ: ಇದು 0 ರಿಂದ 4.000 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಕೋಟಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಡಕ್ಟೈಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬಾಗುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
 • ಕೆಳಗಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟ: ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಸಂನ ಮಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 4.000 ರಿಂದ 10.000 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮಟ್ಟಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಚಪ್ಪಟೆಯನ್ನು ಸ್ಕಿಸ್ಟೊಸಿಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಸ್ಕಿಸ್ಟೊಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗೊಂಚಲುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹರಿವಿನ ರಚನೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.