ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಟೀಡ್

ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲಾ ಲಾ ಮಂಚಾ ಮತ್ತು ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಈಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಸ್ಪೇನ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಟೆನೆರೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟೀಡ್

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3.715 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಟೆನೆರೈಫ್ (ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು) ದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ರಚನೆಯು 170.000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟವು 1798 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ತೆನೆಗುನಾ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 1971 ರಂದು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮಹತ್ವದ ಭೂಕಂಪನ ಚಳುವಳಿಯ ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆನೆಗುನಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1.000 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಸ್ಯವರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ಟಾಗೊರೊ, ಎಲ್ ಹೀರೋ

ಲಾ ರೆಸ್ಟಿಂಗಾ (ಎಲ್ ಹಿರೊರೊ) ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, 2011 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2012 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ.

ಸೆರೊ ಗೋರ್ಡೊ, ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್

ಸೆರ್ರೊ ಗೋರ್ಡೊ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಗ್ರಾನತುಲಾ ಮತ್ತು ವೆಲೆನ್ಜುಲಾ ಡಿ ಕ್ಯಾಲಟ್ರಾವ (ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2016 ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು 831 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೊ ಕ್ಯಾಲಟ್ರಾವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಒಳಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಟಿಕ್ ಪರ್ವತಗಳ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಇದು 8,5 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊರೊನ್ ಡಿ ವಿಲ್ಲಮಾಯೋರ್ ಡಿ ಕಲತ್ರವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 5500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಲಾ ಅರ್ಜೊಲ್ಲೊಸಾ, ಪೈಡ್ರಾಬುನಾ (ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್)

ಇದು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ "ಕೇಂದ್ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ (ಲಾ ಚಪರಾ, ಕೊಲಾಡಾ ಡೆ ಲಾ ಕ್ರೂಜ್ ಮತ್ತು ಲಾ ಅರ್zೋಲೋಸಾ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೈಡ್ರಾಬುನಾ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೋನ್ 100 ಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೈterತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಳಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದರ ಮುರಿತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಜೋಜೋ ಹರಿವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.

ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ಮಾ, ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾ

ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಇದು ಎಲ್ ಪಾಸೊ, ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡಿ ಟೆನೆರೈಫ್, ಲಾ ಪಾಲ್ಮಾದ ಲಾಸ್ ಮಂಚಾಸ್ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ 24, 1949 ರಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು, ಲಾವಾ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಯೂವಾ ಡೆ ಲಾಸ್ ಪಲೋಮಾಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊಡೊಕ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೊಳವೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Enmedio, ಟೆನೆರೈಫ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೆನೇರಿಯಾ ನಡುವಿನ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಇದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎನ್‌ಮೆಡಿಯೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ 500 ಮೀಟರ್ ನೈರುತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಕುಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವು ಸಮುದ್ರತಳದಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು 1980 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸಾಗರಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಡಗು ಉಲ್ಕೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಐಇಒ ಹಡಗು ಹೆಸ್ಪೆರಿಡೀಸ್ 1990 ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿತು. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುವುದು.

ಎನ್‌ಮೆಡಿಯೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಶಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎನ್‌ಮೆಡಿಯೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೆನೇರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಟೆನೆರೈಫ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಇದು ಅಬೋನಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾ ಅಲ್ಡಿಯಾ ಡೆ ಸ್ಯಾನ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಡಿ ಟೊಲೆಂಟಿನೊ ಬಂದರಿನಿಂದ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.

ಪಿಕೊ ವಿಜೊ, ಟೆನೆರೈಫ್ ದ್ವೀಪ

ಪಿಕೊ ವಿಜೊ (3.100 ಮೀಟರ್) ಟೆನೆರೈಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೌಂಟ್ ಟೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 3.000 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿರುವ ಏಕೈಕ ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳು ಅವು. ಇದು 800 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 225 ಮೀಟರ್ ಆಳವಿರುವ ಕುಳಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಸರೋವರವಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ (1798), ಪಿಕೊ ವಿಜೊ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ, ಟೆನೆರೈಫ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು, ಇದು ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು, ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು, ಕಪ್ಪು ವಸ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಡಿ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನಡಾಸ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಕುಳಿಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾರಿಸ್ ಡೆಲ್ ಟೀಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೀಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೊಂಟಾನಿಯಾ ಚಾ ಹೋರಾ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಟೀಡ್-ಪಿಕೊ ವಿಜೊ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ರಚನೆಯು ಸುಮಾರು 200.000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಶಿಲಾಪಾಕವು ಇದೀಗ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏರಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕುಳಿ ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅದರ ವಿಕಾಸದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಲಾಸ್ ಅಜಾಚೆಸ್, ಲಾಂಜರೋಟ್

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ವಿಧಗಳು

ಲಾಸ್ ಅಜಾಚೆಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲೀವರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಯಲು ಇದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವು ಯೈಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಹೆಗಳು, ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದ್ವೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸವೆತದಿಂದ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವು ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಕಂದರಗಳು. ಲಾಸ್ ಅಜಾಚೆಸ್ ತಿಮನ್ಫಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಸ್ ಅಜಾಚೆಸ್ ಕಥಾವಸ್ತುವು ಪಂಟಾ ಡೆಲ್ ಪಾಪಗಾಯೊದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಯಾ ಕ್ವೆಮ್ಡಾ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವು 15 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಗರ ಸವೆತವು 600-ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದ ಭೂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸವೆಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.

ಆಲ್ಟೊ ಡಿ ಲಾ ಗುಜಾರಾ, ಟೆನೆರೈಫ್ ದ್ವೀಪ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2.717 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ತೈಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಹವಾಯಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ; ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಹವಾಯಿ) ಮತ್ತು ಶಿಲಾಪಾಕದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸಿತ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರಚನೆ (ಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಕಸಿತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರೂಪ. ಭೂದೃಶ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಟೀಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಅರಿಜೋನ, ಯುಎಸ್ಎ) ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಸಾಂತಾ ಮಾರ್ಗರಿಡಾ, ಗಿರೊನಾ

ಗಿರೊನಾದ ಒಲೊಟ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾಂತಾ ಮಾರ್ಗರಿಡಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು. ನೋಟದಿಂದ, ಇದು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕುಳಿ ಒಳಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ.

ಕ್ರೋಸ್ಕಾಟ್, ಗಿರೊನಾ

ಲಾ ಗರೋಚಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಂಬೋಲಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಗ್ಯಾರೋಟ್ಕ್ಸಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೆಲ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 40 ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಂಕುಗಳು ಮತ್ತು 20 ಲಾವಾ ಹರಿವುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟವು 11.500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.