ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ

ಮಟ್ಟದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು

ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಎ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳು

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಖಂಡಗಳ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು.

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಂದು, ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳು

ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಬಳಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ.
 • ಭೌಗೋಳಿಕ ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕು
 • ಜಿಪಿಎಸ್
 • ಕಾಂತೀಯ ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕು
 • ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಇತರ ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
 • ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೇಖಕ
 • ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇವು. ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಈ ನಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಈ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಹೈಡ್ರೋಗ್ರಫಿ. ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಅವು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಅಸಮತೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುವ ಎತ್ತರ.
 • ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ ಗಡಿಗಳು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಇರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳು.
 • ಕಕ್ಷೆಗಳು: ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವು ಅವಶ್ಯಕ.

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಣೆ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

 • ಮಟ್ಟದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು: ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು. ಅವು ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಲು ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಒಂದೇ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನದಿಗಳು, ನಗರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
 • ಮಾದರಿ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು: ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿ 4-5 ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ಕೇಲ್: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಜ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ 1: 50.000. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟಕವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 50.000 ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ: ಇಳಿಜಾರು ಎಂದರೆ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಅಂತರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ.

ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಭೌಗೋಳಿಕ ಯೋಜನೆ
 • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
 • ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 • ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
 • ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
 • ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳಿಂದ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪದರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಬಳಕೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.