ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ

ಇಂದು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಎಡಿಯಕಾರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 600 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಓರಿಜೆನ್

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ

600 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಾತಾವರಣದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲವಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಟಾಜೋವಾನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿತು: ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಹ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಮೊದಲು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಜೀವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿಯು 4550 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರೋಟೀರೊಜೋಯಿಕ್ ವರೆಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಮೆಥನೋಜೆನಿಕ್ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಜೀವಿಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ನಿಯೋಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಅವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೊದಲ ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಮತ್ತು ಎನಿಮೋನ್ಗಳು. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿ 635 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು 542 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಎಡಿಯಾಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ

ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಜನ್ ಒಂದು ನಾರಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು 3% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಮೊದಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಒಂದು hyp ಹೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜಾತಿಯ ನೇರ ಪೂರ್ವಜರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ulation ಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲಮ್ ವೆಂಡೋಜೋವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಫೈಲಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಂಡುಬರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾತಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಬೆಲೆರಾ ಕ್ಯುಡ್ರಾಟಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಎಡಿಯಾಕರನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಜಾತಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಎಡಿಯಾಕಾರ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್

ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಮುದ್ರತಳವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಮರಳುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮತ್ತು ದುಂಡಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಖಂಡದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಸರುಗಳ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಖಂಡದ ಅಂಚುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

De ಎಡಿಯಾಕಾರನ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೃದುವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಏಕಕೇಂದ್ರಕ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ರಚನೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕಾರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಂತರಿಕ ರೇಡಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಅದು ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು.

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಳಿವು

ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಸೈಟ್

ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾರೀ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ. ಮಿತಿಮೀರಿದವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಡಿಯಾಕಾರನ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು:

  • ಹಿಮನದಿಗಳು: ಅವು ಶೀತದ ತೀವ್ರವಾದ ಅವಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಿಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಪರಭಕ್ಷಕ: ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿವೆ. ಎಡಿಯಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವನತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಳಿವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಭೌಗೋಳಿಕ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಡಿಯಕಾರಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.