ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದರೇನು

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಅವುಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಮೂಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಭೂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆ, ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೊಂಬೊಲೊದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಳು ಇಥ್ಮಸ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಂಬೊಲೊನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲೆಗಳ ಈ ವಕ್ರೀಭವನವು ಮರಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್‌ಗೆ ಇದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೊಂಬೊಲೊ ಐಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಡೆಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬಂಡೆಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೈ south ತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 426 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಸುಮಾರು 250 ಮಕಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಇದು ಸುರಂಗಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಕಾಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋರಿಗಳನ್ನು ಟೈಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಮರಳಿನ ಕೋಲುಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಒಂದು ಆವೃತ ಎಂಬಂತೆ ಆವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಸರು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಟೊಂಬೊಲೊ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲೆಗಳು ಕೆಸರನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಮರಳು, ಹೂಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಕಡಲತೀರ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋ ulation ೀಕರಣ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಟೊರಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕರಾವಳಿಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂಬುದು ತರಂಗ ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳ ಭಾಗಶಃ ವಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ಬಲ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಲಗಳು ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವು ತರಂಗವು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅದು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಸರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮರಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಸಮಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ ಮಾಪಕದೊಂದಿಗೆ (ಲಿಂಕ್) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಾರ್ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 115 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಕಡಲತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಂಡುಬೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಂಬೊಲೊ ಟ್ರಾಫಲ್ಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮರಳಿನ ಮುಳ್ಳು ಪಿಯರ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಡಬಲ್ ಟೊಂಬೊಲೊದ ಏಕೈಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಟೊಂಬೊಲೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಖಿನ್ನತೆಯು ಅದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂತುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಾಳಿಯು ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸವೆತವು ಈ ಅನುಮಾನಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ದಿಬ್ಬಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜುನಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮರಳು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ವಾಲ್‌ಫ್ಲವರ್, ಸಮುದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಲಿಲ್ಲಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮರಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಕೊಂಬುಗಳು, age ಷಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೀಗಲ್, ರೆಡ್-ಬಿಲ್ಡ್ ಸೀಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟಿನೆಗ್ರೊ ಟರ್ನ್ ನಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ k ತ್ರಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಅವುಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಮೂಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಟೊಂಬೊಲೊ. ಇದು ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಭೂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆ, ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೊಂಬೊಲೊದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಳು ಇಥ್ಮಸ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಂಬೊಲೊನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯತೆಗಳು

ಟ್ರಾಫಲ್ಗರ್ನ ಟೊಂಬೊಲೊ

ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಲೆಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲೆಗಳ ಈ ವಕ್ರೀಭವನವು ಮರಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಂತೆ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೊಂಬೊಲೊ ಐಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂಡೆಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಬಂಡೆಯ ಟೊಂಬೊಲೊ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೈ south ತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 426 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಂಡೆಯು ಸುಮಾರು 250 ಮಕಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಇದು ಸುರಂಗಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಕಾಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋರಿಗಳನ್ನು ಟೈಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಮರಳಿನ ಕೋಲುಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಒಂದು ಆವೃತ ಎಂಬಂತೆ ಆವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಸರು ತುಂಬುತ್ತವೆ.

ಟೊಂಬೊಲೊ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಕ್ರೋ ulation ೀಕರಣ ರಚನೆ

ಅಲೆಗಳು ಕೆಸರನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಮರಳು, ಹೂಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಸರು ಕಡಲತೀರ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋ ulation ೀಕರಣ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಟೊರಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಟೊಂಬೊಲೊ ಎಂಬುದು ತರಂಗ ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳ ಭಾಗಶಃ ವಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ಬಲ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಲಗಳು ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವು ತರಂಗವು ಚಲಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರಿ, ನೀವು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅದು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಸರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮರಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಸಮಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೋಕನ್‌ಗಳು

ಟೊಂಬೊಲೊ

ಮುಂದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಚೆಸಿಲ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಾರ್ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 115 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಬೀಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಈ ಗಂಡುಬೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೊಂಬೊಲೊ ಟ್ರಾಫಲ್ಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮರಳಿನ ಮುಳ್ಳು ಪಿಯರ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಡಬಲ್ ಟೊಂಬೊಲೊದ ಏಕೈಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಟೊಂಬೊಲೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಖಿನ್ನತೆಯು ಅದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂತುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಮುದ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಾಳಿಯು ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸವೆತವು ಈ ಅನುಮಾನಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ದಿಬ್ಬಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜುನಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಮರಳು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ವಾಲ್‌ಫ್ಲವರ್, ಸಮುದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಲಿಲ್ಲಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮರಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಕೊಂಬುಗಳು, age ಷಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೀಗಲ್, ರೆಡ್-ಬಿಲ್ಡ್ ಸೀಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು-ಪಾದದ ಟರ್ನ್ ನಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ k ತ್ರಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಟಾಮ್ಬಾಯ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.