ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದವುಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಲಾವಾವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕುಳಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಅವು ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಗಳು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಭೂಮಿಯು ಕೇಂದ್ರ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 1220 ಕಿ.ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹೊರ ಪದರವು ಅರೆ-ಘನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3400 ಕಿ.ಮೀ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾವಾ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಲುವಂಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು, 700 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ 2885 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಲುವಂಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು 700 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಹೊರಪದರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ದಪ್ಪ 50 ಕಿ.ಮೀ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಭಾಗಗಳು ಇವು:

ಕುಳಿ

ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾವಾ, ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತುಣುಕುಗಳು, ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳ ಹರಳುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಳಿಗಳು ಇವೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳು ದುಂಡಾದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ರಚನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ

ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ತನ್ನ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಖಿನ್ನತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಜೀವನದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳಗಿನ ಈ ರಚನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಕುಳಿಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೋನ್

ಲಾವಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೋನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ದದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೋನ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಂಕುಗಳು ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, ಸ್ಪ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಟಫ್.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು: ಬಿರುಕುಗಳು

ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿರುಕುಗಳು ಇವು. ಅವು ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳು, ಅದು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ವಾತಾಯನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಳ ಅಥವಾ ಚಿಮಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಚಿಮಣಿ

ಚಿಮಣಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಕುಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಲಾವಾವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒತ್ತಡ. ಚಿಮಣಿಯ ಮೂಲಕ ಏರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಂಡೆಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹರಿದು ಚಿಮಣಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ಡೈಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟ್ಯೂಬ್-ಆಕಾರದ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಚನೆಗಳು. ಅವು ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಗಳ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾಪಾಕವು ಹೊಸ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ, ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು: ಗುಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್

ಗುಮ್ಮಟವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಲಾವಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲಾವಾ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾವಾಗಳ ಶೇಖರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಟೊವೊಲ್ಕಾನೊಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಕೊಠಡಿ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಶಿಲಾಪಾಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಇದುಗೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಶಿಲಾಪಾಕ ಮೂಲಕ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಲಾವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

  1.   ಲೂಯಿಸ್ ಟೌರ್ ಡಿಜೊ

    ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಓದಲು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.