gropa në natyrë

Dolinas

Në gjeologji ekzistojnë disa lloje të ndryshme formacionesh. Secili prej tyre ka karakteristikat dhe origjinën e tij unike. Një prej tyre janë...