ยานสำรวจแคสสินี

Cassini probe

มนุษย์ที่อยู่ในการผจญภัยของเขาเพื่อรู้จักจักรวาลได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากมายที่อนุญาตให้เรียนรู้และ ...