หลุมยุบในธรรมชาติ

Dolinas

ในธรณีวิทยามีการก่อตัวหลายประเภท แต่ละคนมีลักษณะและต้นกำเนิดที่เป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือ ...