อาร์กติกละลาย

สารคดีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกซึ่งมีสาเหตุมาจาก...

การโฆษณา
การทำให้เป็นแอตแลนติส

Atlantization: การละลายของขั้วอย่างรวดเร็ว

อย่างที่เราทราบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งความเร็ว และความเร็วจะทำให้ขั้วเกิดซ้ำเช่นกัน กลุ่ม…

หิมะเลือด

หิมะเลือดหรือหิมะสีแดง: เราบอกคุณว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น

คุณเคยเห็นหิมะนองเลือดบนโซเชียลมีเดียหรือในสารคดีทางโทรทัศน์บ้างไหม? คุณกลัวไหม ฉันมี…