การโฆษณา
เหตุใดพายุเฮอริเคนจึงมีชื่อหญิงที่มีลักษณะเฉพาะ

ทำไมพายุเฮอริเคนถึงมีชื่อผู้หญิง?

เมื่อสองสามปีก่อน เป็นเรื่องปกติที่จะให้บัพติศมากับพายุเฮอริเคนด้วยชื่อของวิสุทธิชนในสมัยนั้น โดย…

ไฮไลต์หมวดหมู่