การโฆษณา
คลื่นความร้อนที่สเปน

คลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติในสเปน: จังหวัดที่ได้รับผลกระทบและเมื่อสิ้นสุด

คลื่นความร้อนที่สูงถึง 50 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของสเปนได้ทิ้งเราไว้ ...

ไฮไลต์หมวดหมู่