การโฆษณา
Google AI ทำนายสภาพอากาศ

Google AI ทำนายสภาพอากาศ

การพยากรณ์อากาศปัจจุบันขึ้นอยู่กับแบบจำลองที่ซับซ้อนซึ่งรวมเอากฎหมายที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ...

ไปที่ดาวเทียม

ไปที่ดาวเทียม

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับดาวเทียมสำรวจอวกาศทางโทรทัศน์อย่างแน่นอน เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี...

คาบานูเอลาส

คาบานูเอลาส

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการพยากรณ์อากาศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ชนบทและเพิ่มมากขึ้น...