การโฆษณา
osa minor และ osa major

หมีน้อย

กลุ่มดาวที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งสำหรับนักดาราศาสตร์คือกลุ่มดาวหมีเออร์ซาไมเนอร์ ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและ ...