การโฆษณา
โมดูลอพอลโล 11

อพอลโล 11 โมดูลดวงจันทร์

การมาถึงของมนุษย์บนดวงจันทร์เป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์สำหรับมนุษยชาติทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยครับ...ขอบคุณครับ