ยุคลิดการจัดองค์กรของเรขาคณิต

Euclid และการจัดระเบียบของเรขาคณิต

Euclid เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ XNUMX ก่อนคริสต์ศักราช และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประพันธ์...

การโฆษณา
ตัวแปรทางฟิสิกส์

สาขาฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นของที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ "บริสุทธิ์" โดยมีบรรพบุรุษที่ย้อนไปถึง...

ความลึกลับและความอยากรู้อยากเห็นของล็อคเนส

ความลึกลับและความอยากรู้อยากเห็นของล็อคเนส

สกอตแลนด์เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศอื่นๆ ได้แก่ เวลส์ อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ...