Portillo ของเยอรมัน

สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาลากา ฉันศึกษาอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศในการแข่งขันและฉันหลงใหลเกี่ยวกับเมฆมาโดยตลอด ในบล็อกนี้ฉันพยายามถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกของเราและการทำงานของชั้นบรรยากาศ ฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและพลวัตของบรรยากาศมากมายโดยพยายามรวบรวมความรู้ทั้งหมดนี้ด้วยวิธีที่ชัดเจนเรียบง่ายและสนุกสนาน