อเลสซานโดร โวลตา

ชีวประวัติของ Alessandro Volta

Alessandro Volta ชาวอิตาลีได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่โวลตา ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นครั้งแรก...

การโฆษณา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญในประวัติศาสตร์โลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญในประวัติศาสตร์โลก

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่โดยไม่ประมาทวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เราเป็น...

ไฮไลต์หมวดหมู่