เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขา

Cordilleras เป็นภูเขาที่กว้างใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกันซึ่งโดยทั่วไปทำหน้าที่เป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ พวกเขาเกิด ...

ธรณีวิทยาโบราณ

Paleozoic

ภายในเวลาทางธรณีวิทยา เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างยุคสมัย ยุคสมัย และช่วงเวลาที่แบ่งเวลาตาม ...

เวโรโญ

เวโรโน

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมและอุตุนิยมวิทยา แนวความคิดที่น่าสนใจก็ถือกำเนิดขึ้น แนวคิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น ...