đất ngập nước

Đầm lầy

Trong số các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng lớn về mặt sinh thái và duy trì đa dạng sinh học, phải kể đến các vùng đất ngập nước. Mục tiêu hàng năm ...