quảng cáo
ảnh hưởng của rãnh cực

máng cực

Trong khí tượng học, chúng tôi tìm thấy các hệ thống trực diện di chuyển qua các độ cao và có thể được nhìn thấy bằng cách xử lý các đường trong…