Phần

Một trang web dành cho những người yêu thích khí tượng và hiện tượng vật lý. Chúng ta nói về những đám mây, về thời tiết, về lý do tại sao các hiện tượng khí tượng khác nhau xảy ra, về các công cụ đo lường chúng, về các nhà khoa học đã xây dựng nên ngành khoa học này. Nhưng chúng ta cũng nói về Trái đất, sự hình thành, núi lửa, đá, địa chất cũng như về các ngôi sao, hành tinh và thiên văn học.

Chúng ta có một đội biên tập chuyên gia viết bài về các chủ đề khoa học, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được tất cả các chủ đề chúng ta thảo luận trên trang web này.

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, bạn có thể làm như vậy thông qua mẫu liên hệ của chúng tôi. contacto.