quảng cáo
Băng hà

Băng hà

Những thời kỳ địa chất này được gọi là thời kỳ băng hà, thời kỳ băng hà, thời kỳ băng hà hay thời kỳ băng hà xảy ra trong thời kỳ...

chu kỳ milankovitch và khí hậu

Chu kỳ Milankovitch

Các chu trình Milankovitch dựa trên thực tế là những thay đổi về quỹ đạo là nguyên nhân gây ra các thời kỳ băng hà...

động vật và thảm thực vật

vùng bioclimatic

Như chúng ta đã biết, khí hậu có khả năng tạo ra những khu vực có những đặc điểm khác nhau để cuộc sống thích nghi...