Portillo của Đức

Tốt nghiệp Khoa học Môi trường và Thạc sĩ Giáo dục Môi trường tại Đại học Malaga. Tôi đã nghiên cứu khí tượng và khí hậu trong cuộc đua và tôi luôn đam mê với những đám mây. Trong blog này, tôi cố gắng truyền tải tất cả những kiến ​​thức cần thiết để hiểu thêm một chút về hành tinh của chúng ta và sự vận hành của bầu khí quyển. Tôi đã đọc rất nhiều sách về khí tượng và động lực học của khí quyển để cố gắng nắm bắt tất cả những kiến ​​thức này một cách rõ ràng, đơn giản và thú vị.

Germán Portillo đã viết 1283 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX