quảng cáo
núi có ít tuyết

Núi Kosciuszko

Dãy phân chia lớn là nơi có Núi Kosciuszko, đỉnh cao nhất trên lục địa Úc. Nằm trong Vườn quốc gia...