Đợt nắng nóng ở Châu Âu, 2003

Sóng nhiệt là gì?

Sóng nóng là gì và nó gây ra những hậu quả gì? Nếu bạn muốn biết tất cả mọi thứ về hiện tượng tự nhiên này, đừng ngần ngại tham gia.

nhiệt (1)

Sóng nhiệt là gì

Đợt nắng nóng đầu tiên đã đến khắp Tây Ban Nha và đợt nắng nóng xuất hiện khiến nhiệt độ vượt quá 40 độ.

nhiệt

Tại sao xảy ra sóng nhiệt?

Bây giờ Tây Ban Nha đang phải hứng chịu nhiệt độ cao, đây là thời điểm thích hợp để trả lời câu hỏi tại sao các đợt nắng nóng xảy ra.