Michael Serrano

Tôi là Miguel và tôi ở đây để thông báo cho bạn về những hiện tượng kỳ lạ và đáng ngạc nhiên nhất diễn ra trên thế giới. Mục tiêu của tôi là hiển thị khí tượng từ một quan điểm kém khoa học hơn ... do đó, dễ tiếp cận hơn với mọi người. Để làm được điều này, tôi lướt web để tìm kiếm những video và hình ảnh ấn tượng để chia sẻ với các bạn, giúp chúng tôi tiếp thu kiến ​​thức, vâng, nhưng cũng để có một khoảng thời gian vui vẻ.