பாய்மரப்படகில் பயணம்

காற்றின் காரணமாக படகோட்டம் செய்வதற்கான சிறந்த இடங்கள்

பாய்மரப் படகில் பயணம் செய்வது ஒரு தனித்துவமான அனுபவமாகும், இது கடலை அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் அனுபவிக்க அனுமதிக்கிறது. க்கு…

பனி யுகங்கள்

பனி யுகங்கள்

இது பனிப்பாறை, பனி யுகங்கள், பனியுகம் அல்லது பனியுகம் என அழைக்கப்படுகிறது, இந்த புவியியல் காலங்கள் ஒரு தீவிரமான காலத்தில் நிகழ்கின்றன.

விளம்பர
இலையுதிர் காலம் மற்றும் குளிர்காலம்

பருவங்கள் ஏன் ஏற்படுகின்றன

வருடத்தின் நான்கு பருவங்கள், வசந்த காலம், கோடை காலம், இலையுதிர் காலம் மற்றும் குளிர்காலம் ஆகியவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான்கு நிலையான காலங்கள் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்படுகின்றன.

பழமையான வளிமண்டலத்தின் உருவாக்கம்

வளிமண்டலத்தின் உருவாக்கம்

வளிமண்டலம் என்பது பூமி போன்ற ஒரு வான உடலைச் சுற்றியுள்ள வாயு அடுக்கு ஆகும், இது ஈர்க்கப்படுகிறது…

மிதமான வானிலை

மிதமான தட்பவெட்ப நிலை

வடக்கு அரைக்கோளத்தின் மிதமான தட்பவெப்பநிலை ஆர்க்டிக் வட்டத்தில் இருந்து புற்றுநோய் டிராபிக் வரை நீண்டுள்ளது. அதில் உள்ளது…

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் மற்றும் காலநிலை

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள்

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் பனிப்பாறை காலங்களுக்கு சுற்றுப்பாதை மாற்றங்கள் காரணமாகும் என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள்

உயிர் காலநிலை மண்டலங்கள்

நாம் அறிந்தபடி, காலநிலையானது பல்வேறு குணாதிசயங்களைக் கொண்ட மண்டலங்களை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது.

வடக்கு ஐரோப்பாவின் காலநிலை

எஸ்டோனியா: பண்புகள் மற்றும் காலநிலை

எஸ்டோனியா வடக்கு ஐரோப்பாவின் பால்டிக் பகுதியில் உள்ள ஒரு மாநிலமாகும். இது வடக்கே பின்லாந்து வளைகுடாவால் எல்லையாக உள்ளது, ...

கோடையில் ஆஸ்திரேலிய வானிலை

ஆஸ்திரேலியாவின் காலநிலை

ஆஸ்திரேலியா ஒரு சிறந்த சன்னி சொர்க்கமாக கருதப்படுகிறது, ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட முழு பிரதேசமும் சன்னி நாட்களை அனுபவிக்கிறது ...

காலநிலை மற்றும் வானிலை ஆய்வு

உலகின் காலநிலை

நமது கிரகத்தில் அவற்றின் குணாதிசயங்களைக் காணும் பகுதியைப் பொறுத்து பல்வேறு வகையான காலநிலைகள் உள்ளன. காலநிலைகள் ...

வகை சிறப்பம்சங்கள்