கபான்யூலாக்கள் என்றால் என்ன?

2024ல் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்று கபான்யூலாஸ் கூறுகிறது

புதிய ஆண்டின் தொடக்கத்தை நாம் வரவேற்கும் போது, ​​தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான அம்சத்தின் மீது நமது கவனம் செலுத்துகிறது...

விளம்பர
இலையுதிர் காலத்தில் மழை

கபானுலாஸ் கணிப்புகள்

குளிர்காலம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்குவதற்கு இன்னும் பல வாரங்கள் இருந்தாலும், நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் மற்றும்...

நல்லிணக்க மாதிரி

ஹார்மனி மாதிரி

ஜூன் 1, 2017 முதல், AEMET ஆனது Harmonie-Arome வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி எண் மாதிரியை இயக்குகிறது, இது படிப்படியாக மாற்றப்படும்...

GOES செயற்கைக்கோள்

GOES செயற்கைக்கோள்

தொலைகாட்சியில் விண்வெளி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அவை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன் கூடிய சாதனங்கள்...

கபாசுலாஸ்

கபாசுலாஸ்

இன்று நாம் கிராமப்புறங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வானிலை முன்னறிவிப்பு முறையைப் பற்றி பேசப் போகிறோம், அது பெருகிய முறையில்...