ஒரு க்ளைமோகிராம் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது

காலநிலை

வானிலை முன்னறிவிப்பை நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்தால், நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் க்ளைமாகிராம். மழைப்பொழிவு மற்றும் வெப்பநிலை ஆகிய இரண்டு மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் மாறிகளைக் குறிக்க வானிலை அறிவியலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி இது. இந்த இரண்டு மாறிகள் குறிப்பிடப்பட்டு அவற்றின் மதிப்புகள் நிறுவப்பட்ட ஒரு வரைபடத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை.

காலநிலை விளக்கப்படங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அவற்றை எவ்வாறு விளக்குவது என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்த இடுகையில் நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் முழுமையாக விளக்குகிறோம்

காலநிலை விளக்கப்படத்தின் சிறப்பியல்புகள்

வறட்சி நிலை

விஞ்ஞான சொற்களில் இந்த வகை வரைபடத்தை அழைப்பது மிகவும் சரியானது ombrothermal வரைபடமாக. ஏனென்றால் "ஓம்பிரோ" என்றால் மழை மற்றும் வெப்ப வெப்பநிலை. இருப்பினும், பொதுவாக சமூகத்திற்கு இது ஒரு க்ளைமோகிராம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு காலநிலையை விவரிக்க மிக முக்கியமான மாறிகள் மழை மற்றும் வெப்பநிலை. எனவே, இந்த வரைபடங்கள் வானிலை அறிவியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

வரைபடத்தில் பிரதிபலிக்கும் தரவு வானிலை நிலையத்தில் சேகரிக்கப்படுகிறது. போக்கை அறிய ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரி மதிப்புகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன மற்றும் தரவு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு காலநிலையின் போக்குகள் மற்றும் நடத்தை பதிவு செய்ய, தரவு அவை குறைந்தது 15 ஆண்டுகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அது காலநிலை தரவு அல்ல, ஆனால் வானிலை தரவு.

வருடங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்பட்ட மாதங்களில் சேகரிக்கப்படும் மழையின் மொத்த அளவை மழைப்பொழிவு வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த வழியில் ஒரு இடத்தின் சராசரி ஆண்டு மழையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக அல்லது ஒரே காலகட்டத்தில் மழை பெய்யாததால், ஒரு சராசரி செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஜெனரலை நிறுவ சேவை செய்யாத தரவு உள்ளன. இது மிகவும் வறண்ட அல்லது மாறாக, மிகவும் மழை பெய்யும் ஆண்டுகள் காரணமாகும். இந்த அசாதாரண ஆண்டுகளை தனித்தனியாக படிக்க வேண்டும்.

மிகவும் மழை ஆண்டுகள் மற்றும் பிற உலர்ந்த ஆண்டுகளின் தோற்றம் அடிக்கடி அல்லது சுழற்சியாக இருந்தால், அது ஒரு பகுதியின் காலநிலைக்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வெப்பநிலையின் பிரதிநிதித்துவம் மழையைப் பொறுத்து சிறிது மாறுபடும். ஒரே ஒரு வளைவு இருந்தால், ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் சராசரி வெப்பநிலை சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் சேர்க்கப்பட்டு பிரிக்கப்படுகிறது. மூன்று வளைவுகள் இருந்தால், மேல் ஒன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி, நடுத்தர ஒன்று மொத்த சராசரி மற்றும் குறைந்த ஒன்று குறைந்தபட்சத்தின் சராசரி.

பயன்படுத்திய கருவிகள்

கிளைமோகிராம் தரவு

பெரும்பாலான காலநிலை விளக்கப்படங்கள் பயன்படுத்துகின்றன காஸன் வறட்சி குறியீடு. சராசரி வெப்பநிலை சராசரி மழையை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான வறட்சி இருப்பதாக இந்த குறியீடு கருதுகிறது.

இந்த வழியில், க்ளைமோகிராமில் இந்த அமைப்பு உள்ளது:

முதலாவதாக, ஆண்டின் மாதங்கள் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அப்சிஸ்ஸா அச்சு. வெப்பநிலை அளவு வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் வலதுபுறத்தில் ஆர்டினேட் அச்சு உள்ளது. இறுதியாக, இடதுபுறத்தில் ஆர்டினேட்டின் மற்றொரு அச்சு, அங்கு மழைவீழ்ச்சி அளவுகோல் வைக்கப்பட்டு இது இரு மடங்கு வெப்பநிலையாகும்.

இந்த வழியில், மழைவீழ்ச்சி வளைவு வெப்பநிலைக்குக் கீழே இருக்கும்போது வறட்சி இருந்தால் அதை நேரடியாகக் காணலாம். காலநிலை மதிப்புகள் அவை அளவின் மதிப்பை அறிய குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, வானிலை நிலையம், அளவிடப்பட்ட மொத்த மழையின் எண்ணிக்கை மற்றும் சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை போன்ற பிற தரவுகளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும்.

மதிப்புகளைப் பொறுத்து இறுதியில் வானிலை விளக்கப்படங்களின் தோற்றம் மாறுபடலாம். மதுக்கடைகள் மற்றும் வெப்பநிலைகள் மூலம் சிவப்பு கோடு மூலம் மழைப்பொழிவைக் குறிக்கும் ஒன்று மிகவும் பொதுவானது. இது எளிமையானது. இருப்பினும், சில சிக்கலானவை உள்ளன. இது முறையே மழை மற்றும் வெப்பநிலை இரண்டையும் நீல மற்றும் சிவப்பு கோடுகளுடன் குறிக்கும். நிழல் மற்றும் வண்ணமயமாக்கல் போன்ற விவரங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் வறண்ட காலங்களுக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். நீலம் அல்லது கருப்பு கோடுகள் 1000 மி.மீ க்கும் குறைவான மழைக்காலங்களில் வைக்கப்படுகின்றன. மறுபுறம், தீவிர நீல நிறத்தில் 1000 மிமீக்கு மேல் மழை பெய்யும் மாதங்கள் வண்ணமயமானவை.

தகவல் சேர்க்கப்பட்டது

மழை மற்றும் வெப்பநிலை தரவு

நாம் விரும்பினால் இன்னும் பல தகவல்களை காலநிலை அட்டவணையில் சேர்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கூடுதல் தகவல்களைச் சேர்ப்பது தாவரங்கள் தாங்க வேண்டிய காலநிலை நிலைகளை அறிய உதவும். விவசாயத்திற்கு பங்களிக்கும் போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மிகவும் முழுமையான க்ளைமோகிராம் என்று அழைக்கப்படுகிறது வால்டர்-லீத் வரைபடம். வெப்பநிலை மற்றும் மழைப்பொழிவு இரண்டையும் ஒரு வரியுடன் குறிப்பதன் மூலம் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது மாதங்களுக்கு கீழ் ஒரு பட்டியைக் கொண்டுள்ளது, இது எவ்வளவு அடிக்கடி உறைபனி ஏற்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

இந்த வரைபடத்தில் மற்றவர்களிடம் இல்லாத கூடுதல் தகவல்:

 • nT = வெப்பநிலையைக் கவனிக்கும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.
 • nP = மழையை கவனிக்கும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.
 • Ta = முழுமையான அதிகபட்ச வெப்பநிலை.
 • டி '= ஆண்டு முழுமையான அதிகபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • Tc = வெப்பமான மாதத்தின் அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • டி = அதிகபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • Osc = வெப்ப அலைவு. (Osc = Tc - tf)
 • t = குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • tf = குளிரான மாதத்தின் தினசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • t '= ஆண்டு முழுமையான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையின் சராசரி.
 • ta = முழுமையான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை.
 • tm = சராசரி வெப்பநிலை. (tm = T + t / 2 அல்லது tm = T '+ t' / 2)
 • பி = ஆண்டு மழையை குறிக்கிறது.
 • h = சூரிய ஒளியின் வருடாந்திர மணிநேரங்களைக் குறிக்கிறது.
 • Hs = பாதுகாப்பான உறைபனி.
 • Hp = சாத்தியமான உறைபனிகள்.
 • d = உறைபனி இல்லாத நாட்கள்.
 • கருப்பு பகுதி என்றால் அதிகப்படியான நீர் இருக்கிறது.
 • புள்ளியிடப்பட்ட பகுதி என்றால் நீர் பற்றாக்குறை உள்ளது.

தோர்ன்ட்வைட் வரைபடத்தில் காலநிலையின் பண்புகள் நீர் நீராவி சமநிலையின் செயல்பாடாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ஒரு க்ளைமோகிராமின் கருத்து

மழை

ஒரு பகுதியின் காலநிலை விளக்கப்படத்தைப் பார்க்கும்போது, ​​அதைப் பற்றி கருத்து தெரிவிப்பதும் அதை விளக்குவதும் எளிது. நாம் முதலில் பார்க்க வேண்டியது மழை வளைவு. ஆண்டு மற்றும் மாதம் முழுவதும் மொத்த மழையையும் அதன் விநியோகத்தையும் நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம். கூடுதலாக, அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச நிலைகள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

இப்போது நாம் வெப்பநிலை வளைவைப் பார்ப்போம். அதுதான் நமக்குச் சொல்கிறது சராசரி வெப்பநிலை, ஆண்டு வெப்ப ஊசலாட்டம் மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் விநியோகம். வெப்பமான மற்றும் குளிரான மாதங்களை நாம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் வெப்பநிலையை மற்ற ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடலாம். போக்கைக் கவனிப்பதன் மூலம் ஒரு பகுதியின் காலநிலையை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை

மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை

எங்கள் மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை சராசரி மழை மதிப்புகள் மற்றும் ஆண்டு வெப்பநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தரவைப் பற்றிய யோசனையைப் பெற இந்த மதிப்புகள் காலநிலை வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது ஆண்டு முழுவதும் பொதுவாக குறைந்த மழை மதிப்புகளைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. குளிர்காலம் மற்றும் வசந்த மாதங்களில் மழையின் அதிகரிப்பு காணப்படுகிறது, நவம்பர் மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் இரண்டு அதிகபட்சம் இருக்கும்.

வெப்பநிலையைப் பொறுத்தவரை, அவை மிகவும் லேசானவை. குளிர்காலத்தில் 10 below C க்கு கீழே விட வேண்டாம் கோடையில் அவை சுமார் 30 ° C ஆக இருக்கும்.

பூமத்திய ரேகை காலநிலை வரைபடம்

பூமத்திய ரேகை காலநிலை வரைபடம்

மறுபுறம், ஒரு பூமத்திய ரேகை மண்டலத்தின் காலநிலையை ஆராய்ந்தால், வெவ்வேறு தரவுகளைக் காணலாம். வெப்பநிலை போலவே ஆண்டு முழுவதும் மழைவீழ்ச்சி மதிப்புகள் அதிகம். 300 மிமீக்கு மேல் அதிகபட்ச மழையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் மற்றும் வெப்பநிலை பராமரிக்கப்படுகிறது ஆண்டு முழுவதும் 25 ° C வரை நிலையானது.

வெப்பமண்டல வானிலை

வெப்பமண்டல வானிலை

இந்த விஷயத்தில் ஏராளமான மழைப்பொழிவைக் காண்கிறோம், அதிகபட்சம் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் எட்டப்படுகிறது. இந்த மழை சிகரங்கள் இந்த காலநிலையின் சிறப்பியல்பு மழையால் ஏற்படுகின்றன: பருவமழை. கோடையில் பருவமழை ஏற்படுகிறது, இதனால் அதிக அளவு மழை பெய்யும்.

வெப்பநிலையைப் பொறுத்தவரை, இது ஆண்டு முழுவதும் 25 ° C வெப்பநிலையில் இருக்கும்.

கான்டினென்டல் க்ளைமோகிராஃப்

கான்டினென்டல் க்ளைமோகிராஃப்

முந்தைய வழக்குகளில் இருந்து வேறுபட்ட ஒரு வழக்கை நாம் பகுப்பாய்வு செய்யலாம். இந்த வகை காலநிலையில் வெப்பநிலை முந்தைய காலங்களை விட குறைவாக உள்ளது. குளிர்காலத்தில் அவை பூஜ்ஜியத்திற்கும் கீழே கோடையில் இருக்கும் அவை 30 ° C ஐ எட்டாது. மறுபுறம், மழை ஒரு சாதாரண ஆட்சியில் உள்ளது.

கடல்சார் காலநிலை வரைபடம்

கடல்சார் காலநிலை வரைபடம்

இங்கே நாம் மிகக் குறைந்த மழை மதிப்புகள் மற்றும் ஒரு மாறுபட்ட வெப்பநிலையைக் காண்கிறோம். கோடையில் அவை வெப்பமாக இருக்கும். இருப்பினும், அவை குளிர்கால மாதங்களில் கடுமையாக குறைகின்றன. இது பொதுவாக மிகவும் வறண்ட காலநிலை.

துருவ க்ளைமாகிராம்

துருவ காலநிலை

இந்த வகை காலநிலை மற்றவற்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. மழைப்பொழிவு சில நிலைகள் உள்ளன மற்றும் பெரும்பாலானவை பனி மற்றும் பனி வடிவத்தில் உள்ளன. ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலை மிகக் குறைவு, அவ்வளவுதான் அவை பூஜ்ஜிய டிகிரிக்கு கீழே ஒரு நீண்ட பருவத்தில் இருக்கும்.

இந்த காலநிலையில், மழைப்பொழிவு இந்த இடத்தின் "வரலாறு" பற்றிய ஏராளமான தகவல்களை வழங்குகிறது. பனி விழும்போது, ​​அது குவிந்து, பனியின் அடுக்குகளை உருவாக்குகிறது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் குவிப்பதன் மூலம், இந்த ஆண்டுகளில் இந்த இடத்தின் வரலாற்றைக் காட்டும் பனி கோர்களைப் பெறலாம். வெப்பநிலை அதன் உருகலை அனுமதிக்காததால் பனியின் பெரிய திரட்சிகள் ஏற்படுகின்றன.

ஒரு காலநிலை விளக்கப்படம் செய்வது எப்படி

இந்த வீடியோவில் ஒரு பகுதியின் உங்கள் சொந்த காலநிலை விளக்கப்படத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை படிப்படியாக கற்றுக்கொள்ளலாம்:

இந்த எல்லா தகவல்களிலும் நீங்கள் உலகின் எந்தப் பகுதியினதும் காலநிலையை நன்கு பகுப்பாய்வு செய்யலாம் என்று நம்புகிறேன். ஒரு பகுதியில், ஒரு பகுதியின் காலநிலையை அறிய, மழைப்பொழிவு மற்றும் வெப்பநிலையின் அளவை ஒப்பிடுவதற்கு மட்டுமே நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும். இந்த மதிப்புகளை நாம் அறிந்தவுடன், காற்று மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தம் போன்றவற்றை நாம் ஆராயலாம்.

நீங்கள், நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு காலநிலை விளக்கப்படத்தைப் பார்த்தீர்களா?


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.