மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள்

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் மற்றும் காலநிலை

தி மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் இது பனிப்பாறை மற்றும் பனிப்பாறை காலங்களுக்கு சுற்றுப்பாதை மாற்றங்கள் காரணமாகும் என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பூமியின் இயக்கத்தை மாற்றும் மூன்று அடிப்படை அளவுருக்களுக்கு ஏற்ப காலநிலை மாறுபடுகிறது. பலர் காலநிலை மாற்றத்தை மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் காரணமாகக் கூறுகின்றனர், ஆனால் இது அவ்வாறு இல்லை.

இந்த காரணத்திற்காக, மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் நமது கிரகத்திற்கு ஒரு காலநிலை ஜோடி எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை உங்களுக்குச் சொல்ல இந்தக் கட்டுரையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் என்றால் என்ன?

மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள்

நாம் மிக முக்கியமான அறிவியல் மாதிரிகளில் ஒன்றை எதிர்கொள்கிறோம். XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் மிலன்கோவிச் சுழற்சியின் வருகைக்கு முன், பூமியில் காலநிலை மாற்றத்தில் குறுக்கிடும் காரணிகள் விஞ்ஞான சமூகத்தில் பெரும்பாலும் அறியப்படவில்லை. ஜோசப் அதெமர் அல்லது ஜேம்ஸ் க்ரோல் போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பனிப்பாறைகள் முதல் கடுமையான காலநிலை மாற்றம் வரை பதில்களை தேடுகின்றனர். செர்பிய கணிதவியலாளர் மிலன்கோவிக் அவற்றை மீட்டெடுக்கும் வரை அவரது வெளியீடுகளும் ஆராய்ச்சிகளும் புறக்கணிக்கப்பட்டு எல்லாவற்றையும் மாற்றியமைக்கும் ஒரு கோட்பாட்டில் வேலை செய்யத் தொடங்குகின்றன.

காலநிலை மாற்றத்தை மனிதர்கள் எவ்வாறு பாதிக்கிறார்கள் என்பதை இப்போது நாம் அறிவோம், ஆனால் அது மட்டும் காரணி அல்ல என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பூமியின் காலநிலை மாற்றத்தை கிரகத்திற்கு வெளிப்புற காரணிகளின் செல்வாக்கின் மூலம் விளக்கலாம். பூமியின் காலநிலை மாற்றத்திற்கு சுற்றுப்பாதை மாற்றங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் விளக்குகின்றன.

மிலன்கோவிச் சுழற்சி அளவுருக்கள்

கிரக வெப்பநிலை

வானிலை சுற்றுப்பாதை மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது. பூமியின் காலநிலையை முழுமையாக மாற்றுவதற்கு சூரியனின் கதிர்வீச்சு போதாது என்று மிலன்கோவிச் நம்புகிறார். இருப்பினும், பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும். அவை இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • பனிப்பாறை: அதிக விசித்திரத்தன்மை, குறைந்த சாய்வு மற்றும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான பெரிய தூரம் ஆகியவை பருவங்களுக்கு இடையில் சிறிய வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
 • பனிப்பாறைகள்: குறைந்த விசித்திரத்தன்மை, அதிக சாய்வு மற்றும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான குறுகிய தூரம், வெவ்வேறு பருவங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

மிலான்கோவிச் கோட்பாட்டின் படி, இது மூன்று அடிப்படை அளவுருக்களின் அடிப்படையில் ஒரு கிரகத்தின் மொழிமாற்றம் மற்றும் சுழற்சியின் இயக்கத்தை மாற்றியமைக்கிறது:

 • சுற்றுப்பாதையின் விசித்திரம். நீள்வட்டம் எவ்வளவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பூமியின் சுற்றுப்பாதை அதிக நீள்வட்டமாக இருந்தால், விசித்திரமானது அதிகமாகவும், மேலும் வட்டமாக இருந்தால் அதற்கு நேர்மாறாகவும் இருக்கும். இந்த மாறுபாடு பூமி பெறும் சூரியக் கதிர்வீச்சின் அளவில் 1% முதல் 11% வரை வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • சாய்வு. இவை பூமியின் சுழற்சியின் கோணத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். ஒவ்வொரு 21,6 வருடங்களுக்கும் 24,5º மற்றும் 40.000º இடையே ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்.
 • முன்னோடி சுழற்சியின் திசைக்கு எதிரே சுழற்சியின் அச்சை உருவாக்குவது பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம். வானிலையில் அதன் விளைவு சங்கிராந்திகள் மற்றும் உத்தராயணங்களின் ஒப்பீட்டு நிலைகளை மாற்றுவதன் விளைவாகும்.

செர்பிய கணிதவியலாளர் XNUMX ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் காட்ட நம்புகிறார், மனித செல்வாக்கிற்கு கூடுதலாக, நமது கிரகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் சுற்றுப்பாதை மாற்றங்கள் எவ்வாறு காலநிலையை மாற்றும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இருப்பினும், பருவநிலை மாற்றத்தில் நமது பங்கு மறுக்க முடியாதது. பூமி மற்றும் காலநிலையின் இயல்பான சுழற்சிகளின் நடத்தையை மனிதன் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறான், எனவே சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் ஒரு நிலையான நடத்தையை நாம் தொடங்க வேண்டும்.

காலநிலை விளைவுகள்

வெப்பநிலை மாறுபாடுகள்

தற்போது, ​​பூமியானது வடக்கு அரைக்கோளத்தின் குளிர்காலத்தில் (ஜனவரி) பெரிஹேலியன் வழியாக செல்வதால், சூரியனிலிருந்து குறைந்த தூரம் அந்த அரைக்கோளத்தில் குளிர்கால குளிரை ஓரளவு தடுக்கிறது. இதேபோல், ஏனெனில் வடக்கு அரைக்கோளத்தின் கோடை காலத்தில் பூமி அபிலியன் நிலையில் உள்ளது (ஜூலை), சூரியனில் இருந்து அதிக தொலைவில் அது கோடை வெப்பத்தைத் தடுக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியின் சுற்றுப்பாதையின் தற்போதைய அமைப்பு வடக்கு அரைக்கோளத்தில் பருவகால வெப்பநிலை வேறுபாடுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.

மாறாக, தெற்கு அரைக்கோளத்தில் பருவகால வேறுபாடுகள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், கோடை காலம் வடக்கில் நீண்ட காலமாகவும், சூரியன் பூமியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும்போது குளிர்காலம் குறைவாகவும் இருப்பதால், பருவகால ஆற்றல் தொகுப்பில் பெறப்பட்ட வேறுபாடு பெரியதாக இல்லை.

கோட்பாடுகள்

பேலியோக்ளைமேட்டின் பாரம்பரியக் கோட்பாடுகள் பனிப்பாறையாக்கம் மற்றும் மெருகூட்டல் என்று கூறுகின்றன வடக்கு அரைக்கோளத்தில் உயர் அட்சரேகைகளில் தொடங்கி கிரகத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியது. மிலன்கோவிச்சின் கூற்றுப்படி, கோடை உருகுவதைக் குறைக்கவும் மேலும் பனிப்பொழிவை அனுமதிக்கவும் வடக்கு அரைக்கோளத்தின் உயர் அட்சரேகைகளில் குளிர்ந்த கோடை தேவைப்படுகிறது. இலையுதிர் காலம் முன்பு குளிர்காலம் வருகிறது.

பனி மற்றும் பனிக்கட்டியின் இந்த குவிப்பு ஏற்படுவதற்கு, கோடையில் தனிமைப்படுத்தல் குறைவாக இருக்க வேண்டும், இது வடக்கு கோடை அபிலியன் உடன் இணைந்திருக்கும் போது ஏற்படும். இது சுமார் 22.000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மிகப் பெரிய பனிப்பாறை முன்னேற்றம் ஏற்பட்டபோது நடந்தது (இது இப்போதும் நிகழ்கிறது, ஆனால் சுற்றுப்பாதையின் அதிக விசித்திரத்தன்மை காரணமாக இன்றையதை விட அதிக தாக்கத்துடன்). மாறாக, அதிக அட்சரேகைகளில் அதிக கோடை வெப்பம் மற்றும் குறைந்த குளிர்கால தனிமைப்படுத்தல் இருக்கும் போது கண்ட பனி இழப்பு சாதகமானது, இதன் விளைவாக வெப்பமான கோடை (அதிக உருகும்) மற்றும் குளிர்ந்த குளிர்காலம் (குறைவான பனி).

இந்த நிலை 11.000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிகபட்சமாக இருந்தது.. பெரிஹேலியன் மற்றும் அபெலியன் நிலைகள் சூரிய ஆற்றலின் பருவகால விநியோகத்தை மாற்றுகின்றன மற்றும் கடைசி பனிப்பொழிவு செயல்முறையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.

இருப்பினும், கோடையில் கதிர்வீச்சின் தீவிரம் கோடையின் காலத்திற்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும் என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இது கெப்லரின் இரண்டாவது விதியின் காரணமாகும், இது பெரிஹேலியன் வழியாக செல்லும்போது பூமியின் இயக்கம் வேகமடைகிறது என்று கூறுகிறது. இது பனி யுகத்தில் முன்னோடி ஆதிக்கம் செலுத்திய கோட்பாட்டின் அகில்லெஸின் குதிகால் ஆகும். கோடை காலத்தில் சூரியனின் தீவிரத்தின் ஒருங்கிணைப்பை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்போது (அல்லது இன்னும் சிறப்பாக, வடக்கு மேன்டில் உருகும் நாட்களில்) முன்னறிவிப்பு மற்றும் முன்னோடியின் தனித்தன்மையை விட டிப் முக்கியமானது. துருவப் பகுதிகளைக் காட்டிலும் வெப்பமண்டல காலநிலையில் உத்தராயண முன்கணிப்பு சுழற்சி மிகவும் தீர்க்கமானதாக இருக்கலாம், அங்கு அச்சு சாய்வு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை வகிக்கிறது.

இந்தத் தகவலின் மூலம் மிலன்கோவிச் சுழற்சிகள் மற்றும் அவை காலநிலையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.