வெப்ப வீச்சு என்ன?

வெப்ப வீச்சு

நமக்கு நன்றாகத் தெரியும், நாம் எழுந்திருக்கும்போது ஏற்படும் வெப்பநிலை மதியம், நட்சத்திர மன்னர் வானத்தில் அதிகமாக இருக்கும்போது பதிவு செய்யப்பட்டதைப் போன்றதல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்புகளுக்கு இடையிலான இந்த எண் வேறுபாடு அழைக்கப்படுகிறது வெப்ப வீச்சு, மற்றும் விவசாயிகள் மற்றும் தோட்டக்காரர்களுக்கு சேவை செய்வதோடு கூடுதலாக, ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதியின் வளிமண்டலம் மற்றும் கடலின் விசாரணையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எனவே, இவை மிக முக்கியமான மதிப்புகள், ஏனெனில் அவர்களின் ஆய்வுக்கு நன்றி வெவ்வேறு காலநிலைகளைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எந்த அளவுருக்கள் வெப்ப வீச்சுகளை பாதிக்கின்றன?

இயல்பு

வெப்ப அலைவுகளின் மதிப்பு, வெப்ப ஊசலாட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது பின்வரும் காரணிகளைப் பொறுத்தது:

மார்ச்

இது அதிக வெப்ப திறன் மற்றும் வெப்ப கடத்துத்திறன் கொண்டிருப்பதால், தினசரி மற்றும் வருடாந்திர வெப்பநிலை வரம்பில் குறைவை ஏற்படுத்துகிறது. பூமியின் மேலோடு குளிர்ந்து விரைவாக வெப்பமடைகையில், கடல் அதை மெதுவான விகிதத்தில் செய்கிறது, எனவே கடலோரப் பகுதிகளில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலைகளுக்கு இடையே பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, இது உள்நாட்டுப் பகுதிகளில் உள்ளது.

இடவியல்பின்

இடவியல் குறித்து, மலைகளின் சரிவுகளில் வெப்ப அலைவு சமவெளிகளை விட குறைவாக உள்ளது, அவை சீரற்ற வானிலைக்கு மிகவும் குறைவாகவே வெளிப்படும் பகுதிகள் என்பதால்.

மேகமூட்டம்

மேகங்கள் சூரியனை மூடுவதால் மேகமூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், சிறிய வீச்சு இருக்கும், அதன் கதிர்கள் பூமியை அடைவதைத் தடுக்கும்.

அட்சரேகை

நீங்கள் துருவங்களுக்கும் பூமத்திய ரேகை கோட்டிற்கும் நெருக்கமாக இருந்தால், வெப்ப வீச்சு குறைவாக இருக்கும். மாறாக, நீங்கள் மிதமான காலநிலை கொண்ட ஒரு பிராந்தியத்தில் இருந்தால், அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும். (நாங்கள் பின்னர் இந்த நிலைக்கு வருவோம்).

தினசரி வெப்பநிலையின் மாறுபாடு என்ன?

இது தான் பகலின் வெப்பமான நேரத்திற்கும் இரவில் குளிரிற்கும் இடையில் ஏற்படும் வெப்பநிலையின் மாறுபாடு. பகல்நேர வெப்பநிலையில் உள்ள மாறுபாடுகள் பூமியின் மேற்பரப்பில், பாலைவனங்கள் போன்றவை மிகப் பெரியதாக இருக்கும், அங்கு 38ºC அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை பகலில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, இரவில் அவை குளிர்ச்சியான 5ºC ஆகக் குறைகின்றன.

El வெப்பநிலை வரம்பு பகல்நேர வெப்பநிலையின் மாறுபாட்டிற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும், மேலும் காலையில் சூரிய சக்தி மேற்பரப்பை அடையும் போது, ​​1 முதல் 3 செ.மீ வரை ஒரு ஒளி அடுக்கு, தரையிலிருந்து சற்று மேலே உள்ள காற்று கடத்துதலால் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சூடான காற்றின் இந்த மெல்லிய அடுக்குக்கும் அதற்கு மேலே உள்ள குளிரான காற்றிற்கும் இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றம் திறமையற்றது, ஒரு கோடை நாளில் வெப்பநிலை 30ºC க்கு தரையில் இருந்து இடுப்பு மட்டத்திற்கு மாறுபடும். கோடையில் நுழையக்கூடிய சூரிய கதிர்வீச்சு அந்த குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் ஏற்கனவே கிரகத்திற்குள் இருக்கும் வெப்பத்தை விட அதிகமாக உள்ளது, மேலும் நிலைமை பிற்பகல் வரை தன்னை சமப்படுத்தாது.

இதில் வெப்ப வீச்சு என்ன ...?

ஸ்பெயினின் வெப்ப பெருக்கங்களின் வரைபடம்

ஸ்பெயினின் வெப்ப பெருக்கங்களின் வரைபடம்

நாம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, வெப்ப வீச்சு பற்றிய ஆய்வு அறிவியலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஆனால் விவசாயம் அல்லது தோட்டக்கலை போன்ற பிற துறைகளுக்கும். வெவ்வேறு காலநிலைகளைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிந்து கொள்வது சுவாரஸ்யமானது மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு காலநிலையிலும் சில இனங்கள் வளருவதால், சில தாவரங்கள் அல்லது பிறவற்றை வளர்ப்பது எங்களுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும். அதனால், காலநிலைக்கு ஏற்ப என்ன வெப்பநிலை வரம்பு உள்ளது என்று பார்ப்போம்:

 • பூமத்திய ரேகை: ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். சராசரி வெப்பநிலை 18ºC க்கு மேல், இது 20 முதல் 27ºC வரை அடையலாம். ஆனால் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், குளிரான மாதத்திற்கும் வெப்பமான மாதத்திற்கும் இடையிலான சிறிய வித்தியாசம்: 3ºC அல்லது அதற்கும் குறைவானது.
 • வெப்பமண்டல வானிலை: ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும், எனவே இது குளிர்காலம் இல்லாத காலநிலை. குளிரான மாதத்தின் சராசரி வெப்பநிலை 18ºC க்கு மேல், மற்றும் வெப்ப ஊசலாட்டம் 10ºC ஐ எட்டும்.
 • மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை: வெப்பநிலை ஆண்டு முழுவதும் லேசாக இருக்கும், கோடைகாலத்தில் அவை மிக அதிகமாக இருக்கும்போது 45ºC ஐ எட்டும். சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை சுமார் 14ºC ஆகும், வெப்பநிலை 5ºC முதல் 18ºC வரை குளிரான மாதத்திற்கும் வெப்பமான மாதத்திற்கும் இடையில் இருக்கும்.
 • கான்டினென்டல் வானிலை: குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை மிகக் குறைவு, கோடையில் மிக அதிகமாக இருக்கும். சராசரி வெப்பநிலை -16ºC வரை குறைவாக இருக்கலாம். வெப்ப வீச்சு 30 largeC க்கு மேல் மிகப் பெரியது.
 • உயர்ந்த மலை காலநிலை: மலைகளில் வெப்பநிலை உயரத்துடன் குறைகிறது, ஆனால் குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை குறைவாக இருப்பதாகவும், -20ºC ஐ அடைய முடியும் என்றும், கோடையில் இருப்பவர்கள் லேசானவர்கள் என்றும் சொல்லலாம். இதனால், வெப்ப ஊசலாட்டம் 20ºC க்கும் குறைவாக உள்ளது.
 • துருவ காலநிலை: வெப்பநிலை எப்போதும் குறைவாக அல்லது மிகக் குறைவாக இருக்கும். குளிர்காலம் எட்டு அல்லது ஒன்பது மாதங்கள் நீடிக்கும், மேலும் கோடை காலம் நீடிக்கும் சில வாரங்களில், அது 0ºC ஐ விட அதிகமாக இருக்கும். -50ºC ஆக இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்சத்துடன், துருவ வெப்ப வீச்சு 50ºC க்கும் அதிகமானதாகும்.

இதன் மூலம் நாங்கள் முடித்துவிட்டோம். வெப்ப வீச்சு about பற்றி நீங்கள் அதிகம் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.