கட்டமைப்பு புவியியல்

கட்டமைப்பு புவியியல்

புவியியலாக நாம் அறிந்த அறிவியலுக்குள் நமது கிரகத்தின் மந்தமான பகுதியின் ஆய்வை ஆழப்படுத்தும் பல்வேறு கிளைகள் உள்ளன. இந்த கிளைகளில் ஒன்று கட்டமைப்பு புவியியல். இது புவியியலின் ஒரு கிளை ஆகும், இது மண், பாறைகள் மற்றும் புவி தொழில்நுட்பங்களின் கட்டமைப்பைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் புவியியல் ஒழுக்கத்துடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. புவியியலின் அடிப்படையில் இது ஒரு மிக முக்கியமான கிளை ஆகும், இது வைப்புகளின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் மற்றும் பூமியின் மேற்பரப்பின் தற்போதைய நிலப்பரப்பு மாதிரி எவ்வாறு உருவானது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

இந்த கட்டுரையில் கட்டமைப்பு புவியியலின் அனைத்து பண்புகளையும் முக்கியத்துவத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

மண் சுயவிவரம்

சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் கட்டமைப்பு புவியியல் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது கட்டிடங்கள், பாலங்கள், அணைகள், சாலைகள் போன்றவற்றிற்கான கட்டுமான திட்டங்களின் அடிப்படையாகும். மற்றும் புவியியல் அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் தடுப்பு மற்றும் தணிப்பதற்கான கருவியாக இது செயல்படுகிறது.

கட்டமைப்பு புவியியல் என்பது பூமியின் மேலோட்டத்தில் இருக்கும் டெக்டோனிக் சக்திகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து செயல்முறைகளையும் கூறுகளையும் உள்ளடக்கியது. நாங்கள் அதை நினைவில் கொள்கிறோம், தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கோட்பாடு பூமியின் மேலோடு டெக்டோனிக் தகடுகளால் ஆனது என்று கூறுகிறது வெப்பச்சலன நீரோட்டங்கள் பூமியின் கவசத்தின்.

கட்டமைப்பு புவியியல் என்பது பூமியின் மேலோடு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தின் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பசுமையாக, கோடுகள் மற்றும் பிற டெக்டோனிக் கூறுகளின் மேம்பாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். டெக்டோனிக் தகடுகளில் இருக்கும் சிதைவை இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது. ஒரு துறையில் இருக்கும் அனைத்து டெக்டோனிக் கட்டமைப்புகளையும், குறைபாடுகள் அல்லது மூட்டுகள் காரணமாக, மற்றவற்றுடன் இது அங்கீகரிக்கும் திறன் கொண்டது.

கட்டமைப்பு புவியியலுக்கு நன்றி, டெக்டோனிக் சக்திகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து செயல்முறைகள் மற்றும் கூறுகள் பற்றி சிறந்த தகவல்களை அறிய முடியும். புவியியல் வரலாற்றின் போது இயக்கப்பட்ட பல்வேறு சக்திகளின் செயல்பாட்டை தெளிவுபடுத்துவதற்காக அனைத்து புவியியல் கட்டமைப்புகளும் சிறப்பாக பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. இந்த பகுப்பாய்வுகள் சிறந்த விஞ்ஞான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை எதிர்பார்ப்பு மற்றும் ஆய்வுக்கு உதவும். பல வைப்புகளுக்கு ஒரு தீர்மானிக்கப்பட்ட டெக்டோனிக் சூழலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்களிப்பு தேவைப்படுகிறது.

கட்டமைப்பு புவியியலில் ஜியோடெக்னிக்ஸ் ஒரு முக்கியமான துறையாகும். இது பாறையின் தரம் குறித்த ஆய்வின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. அதாவது, பாறை உடைக்கும் விதம் அல்லது பாறை முறிவுகளின் நடத்தை. சுரங்க அல்லது சுரங்கப்பாதை அகழ்வாராய்ச்சி துறையில் இந்த பண்புகள் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை, ஏனெனில் பாறை படைப்புகளை ஆதரிக்கும் திறன் கொண்டது மற்றும் நிலையானதாக இருக்கிறதா என்பது பற்றி விரிவான ஆய்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். சரிவின் அபாயத்தை மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

கட்டமைப்பு புவியியலில் அழுத்தங்களின் முக்கியத்துவம்

கட்டமைப்பு புவியியல் வெளி முகவர்கள்

முயற்சிகளைப் பற்றி பேசும்போது, ​​ஒரு பாறையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பயன்படுத்தப்படும் சக்தியைக் குறிக்கிறோம். இந்த சக்தி வரலாம் புவியியல் முகவர்கள் வெளிப்புற அல்லது டெக்டோனிக் அழுத்தங்கள். இந்த நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு அலகு ஒரு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு கிலோகிராம் ஆகும்.

இந்த பயன்பாட்டு அழுத்தங்களின் தன்மையைப் பொறுத்து, இது மூன்று வகைகளில் அங்கீகரிக்கப்படலாம்: சுருக்க, பதற்றம் மற்றும் வெட்டு.

 • சுருக்க: ஒரே வரிசையில் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக இயக்கப்படும் சக்திகளால் சுருக்கப்படும் போது பாறைகள் உட்படுத்தப்படும் மன அழுத்தமாகும். இது இயற்கையாக நிகழும்போது, ​​இது பல்வேறு மடிப்புகள் அல்லது தவறுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தின் திசையில் குறைக்க முனைகிறது. இது பாறையின் நடத்தை சார்ந்துள்ளது, இது நீர்த்துப்போகக்கூடியதாக இருந்தாலும், உடையக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி.
 • டென்சியான்: இழுவிசை மன அழுத்தம் என்பது ஒரே கோட்டில் ஆனால் எதிர் திசைகளில் செயல்படும் சக்திகளின் விளைவாகும். இந்த முயற்சி பாறை மீது நீண்டு, பிரிக்கிறது.
 • கத்தரிகள்: இணையாக ஆனால் எதிர் திசைகளில் செயல்படும் முயற்சி. இந்த வகையான மன அழுத்தம் நெருக்கமான இடைவெளியில் உள்ள விமானங்களுடன் இடப்பெயர்ச்சி மூலம் சிதைவடைகிறது. பூகம்பத்தின் உடனடி விளைவு பல வெட்டு அழுத்தங்கள்.

கட்டமைப்பு புவியியலில் பாறை சிதைவின் முக்கியத்துவம்

தோல்விகள்

புவியியல் ஆய்வுகள் செய்யும் போது மற்றொரு முக்கியமான பிரிவு பாறைகளின் சிதைவு ஆகும். சிதைப்பது என்பது ஒரு பாறையின் வடிவம் மற்றும் அளவு இரண்டிலும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களைக் குறிக்கும் ஒரு வார்த்தையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் பயன்பாட்டு முயற்சியின் விளைவாக வருகின்றன. இந்த அழுத்த அழுத்தத்துடன், ஒரு பாறை முறிந்து அல்லது மடிப்பாக உருவாகும் திறன் கொண்டது.

பாறை வழங்கக்கூடிய திறன் கொண்ட எதிர்ப்பை விட முயற்சியின் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு பாறையின் சிதைவு இருக்கும்.

பாறை உருவாக்கம் நடைபெறும் நிலைமைகள் மற்றும் சூழல்கள் மிகவும் மாறுபட்டவை. ஏனென்றால் அவை மேற்பரப்பு மட்டத்திலிருந்து சமமாகக் காணப்படுகின்றன 40 கிலோமீட்டர் ஆழம். இந்த புவியியல் செயல்பாட்டில் செயல்படும் மாறிகள் பொதுவாக இந்த செயல்முறைகள் உருவாகும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகள். ஒவ்வொரு புவியியல் கட்டமைப்பின் உருவாக்க நிலைமைகளையும் புரிந்துகொள்வதற்கும், அதை ஒரு கட்டமைப்பு மட்டத்துடன் இணைப்பதும் அவசியம், எனவே இது கட்டமைப்பு புவியியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு கட்டமைப்பு நிலை என்பது மேலோட்டத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியாகும், இதில் ஒரு பாறையின் சிதைவின் மேலாதிக்க வழிமுறைகள் அப்படியே இருக்கின்றன. அதாவது, நிலை என்ற சொல் என்பது ஒருவருக்கொருவர் மிகைப்படுத்தப்பட்ட வெவ்வேறு களங்களைக் குறிக்கும். நமது கிரகத்தின் மேற்பரப்பை மேல் வரம்பாகக் கருதி, கிரகத்தின் மையத்தை ஆழமான மண்டலமாக மாற்றினால், 3 கட்டமைப்பு நிலைகள் உள்ளன.

 • மேல் கட்டமைப்பு நிலை: இது தரையின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ளது மற்றும் குறைந்த அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையுடன் ஒரு குறிப்பாக செயல்படுகிறது. இங்கே பாறைகள் ஒரு உடையக்கூடிய நடத்தை மற்றும் தவறுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
 • நடுத்தர கட்டமைப்பு நிலை: இது 0 முதல் 4.000 மீட்டர் வரை ஒதுக்கீடு மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. பாறைகள் அவற்றின் நடத்தை அல்லது நீர்த்துப்போகும் காரணமாக வளைவதே பிரதான வழிமுறையாகும். பிளேட்களும் சிறப்பியல்பு.
 • குறைந்த கட்டமைப்பு நிலை: இது உருமாற்றத்தின் அளவாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 4.000 முதல் 10.000 மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ளது. இந்த கட்டமைப்பு மட்டத்தின் மிக மேலோட்டமான நிலைகள் பாறைகளின் தட்டையான தன்மையை மேலோட்டமாக மேலோட்டமாகக் கொண்டுள்ளன. நாம் ஆழமாகச் செல்லும்போது, ​​ஸ்கிஸ்டோசிட்டி மற்றும் பசுமையாக இருக்கும் மடிப்புகளைக் கொண்ட ஓட்டம் கட்டமைப்புகளின் ஆதிக்கத்தை நாம் காணவில்லை.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் கட்டமைப்பு புவியியல் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.