தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கோட்பாடு

அனைத்து தட்டு டெக்டோனிக்ஸ்

முன்பு கட்டுரைகளில் பார்த்த பிறகு ஆல்ஃபிரட் வெஜனர் மற்றும் கண்ட சறுக்கலின் கோட்பாடு, அறிவியல் முன்னேறியது, 1968 இல், தற்போதைய தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கோட்பாடு. இந்த கோட்பாடு பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாக, கண்ட மேலோடு அமைந்திருக்கும் தட்டுகள் மெதுவான ஆனால் தொடர்ச்சியான இயக்கத்திற்கு உட்பட்டுள்ளன என்று கூறுகிறது.

ஆழமான தட்டு டெக்டோனிக்ஸில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், இந்த இடுகையை தொடர்ந்து படிக்க பரிந்துரைக்கிறேன்

பின்னணி

ஆல்ஃபிரட் வெஜனர்

தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் விஞ்ஞான சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு, விஞ்ஞானி ஆல்ஃபிரட் வெஜனர் கண்ட சறுக்கல் கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தார். இது கண்டங்களின் சறுக்கல் இயக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கண்டங்களின் வடிவம் மற்றும் விலங்கு மற்றும் தாவர இனங்களின் விநியோகம் குறித்த பல சந்தேகங்களை விளக்கும் ஏராளமான தகவல்களை அவர் சேகரித்தார்.

பேங்கியோ கிளிமடிக் சான்றுகள் சேகரிக்கப்பட்டன, இது பாங்கியா எனப்படும் சூப்பர் கண்டத்தில் இருந்த காலநிலை வகையைக் குறிக்கிறது. ஒரு கண்டத்திலும் இன்னொரு கண்டத்திலும் இருந்த விலங்குகளின் புதைபடிவங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, ஏனென்றால் அந்த நிலங்கள் ஒரு மேற்பரப்பை உருவாக்கும் முன்பு.

பாறைகள் மற்றும் தாதுக்களின் நோக்குநிலை உணர்வின் காரணமாக நிலப்பரப்பு காந்தத்திற்கும் பெரும் பொருத்தம் இருந்தது. வெஜனர் இறந்த பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த கோட்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எனினும், கண்டங்கள் ஏன் நகர்ந்தன என்பது விளக்கப்படவில்லை. அதாவது, கண்டங்கள் முழு கண்ட மேலோட்டத்திலும் செல்லக் காரணம் என்ன? பதில் தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

மேன்டில் இருந்து தொடர்ந்து புதிய பொருள்களை உருவாக்குவதன் காரணமாக இந்த இயக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்த பொருள் கடல் மேலோட்டத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வழியில், புதிய பொருள் ஏற்கனவே உள்ளவற்றில் ஒரு சக்தியை செலுத்துகிறது மற்றும் கண்டங்களை மாற்றுவதற்கு காரணமாகிறது.

தட்டு இயக்கவியல்

பெருங்கடல் மேலோடு வளர்ச்சி

நாம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த கோட்பாடு கண்ட சறுக்கலை நிறைவு செய்து முழுமையாக விளக்குகிறது. கண்டத் தகடுகளை நகர்த்திய இயந்திரம் எது என்பதை அறிந்து கொள்வது மட்டுமே அவசியம்.

கண்டங்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன அல்லது துண்டு துண்டாக உள்ளன, பெருங்கடல்கள் திறக்கப்படுகின்றன, மலைகள் உயர்கின்றன, காலநிலை மாறுகிறது, இவை அனைத்தையும் பாதிக்கும், உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியிலும் வளர்ச்சியிலும் மிக முக்கியமான வழியில். கடற்பரப்பில் தொடர்ந்து புதிய மேலோடு உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பட்டை மிகவும் மெதுவான வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் அல்லது இரண்டு மட்டுமே வளரும் என்று மெதுவாக. இருப்பினும், இந்த தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியானது கடல் அகழிப் பகுதிகளில் உள்ள மேலோடு அழிக்கப்பட்டு கண்டங்களுக்கு இடையில் மோதல்கள் உருவாகின்றன.

இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் பூமியின் நிவாரணத்தை மாற்றியமைக்கின்றன. இந்த மோதல்களுக்கும் தட்டுகளின் இயக்கங்களுக்கும் நன்றி பல கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் இமயமலை போன்ற பெரிய மலைத்தொடர்கள்.

கோட்பாட்டின் அடிப்படை

டெக்டோனிக் தகடுகளுக்கு இடையில் இடைவெளி

தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கோட்பாட்டின் படி, பூமியின் மேலோடு தொடர்ச்சியாக நகரும் பல தகடுகளால் ஆனது. இந்த தொகுதிகள் சூடான மற்றும் நெகிழ்வான பாறைகளின் ஒரு அடுக்கு மூலம் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. நினைவில் பூமியின் அடுக்குகள் மேல் கவசத்தில் இருப்பதை நாம் காணலாம் வெப்பச்சலன நீரோட்டங்கள் பொருட்களின் அடர்த்தியின் மாற்றத்தால் ஏற்படுகிறது.

பொருட்களின் அடர்த்தி வேறுபட்டிருப்பதைப் பார்த்து, பாறைகள் அடர்த்தியிலிருந்து குறைந்த அடர்த்திக்கு மாறத் தொடங்குகின்றன. வளிமண்டல இயக்கவியல் போலவே, ஒரு காற்று நிறை அடர்த்தியாக இருக்கும்போது, ​​அது குறைந்த அடர்த்தியான பகுதிக்கு நகரும். இயக்கம் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

மேன்டலின் இந்த வெப்பச்சலன நீரோட்டங்களின் தொடர்ச்சியான இயக்கம், தட்டுகள் ஓய்வெடுக்கும் பொருட்களின் அடுக்கு நெகிழ்வானதாக இருப்பதால், அவை தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் உள்ளன.

புவியியலாளர்கள் இன்னும் இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்கவில்லைஆனால் மிகவும் அவாண்ட்-கார்ட் கோட்பாடுகள், ஆஸ்தினோஸ்பியரில் அடர்த்தியான, உருகிய பொருளின் இயக்கம் மேல் தட்டுகளை நகர்த்தவோ, மூழ்கவோ அல்லது உயரவோ தூண்டுகிறது என்று கூறுகின்றன.

நன்கு புரிந்து கொள்ள, வெப்பம் அதிகரிக்கும். கிரக இயக்கவியலில், வெப்பம் குளிரை விட குறைவான அடர்த்தியானது, எனவே இது எப்போதும் உயர்ந்து, அடர்த்தியான பொருளால் மாற்றப்படும். ஆகையால், மேன்டலின் வெப்பச்சலன நீரோட்டங்களின் தொகைக்கும் புதிய கடல்சார் மேலோட்டத்தின் பிறப்பால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கும் இடையில், தட்டுகள் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் உள்ளன.

பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சூடான பாறைகளுக்கும் இதே கொள்கை பொருந்தும்: உருகிய மேன்டில் பொருள் மேலே எழுகிறதுகுளிர் மற்றும் கடினப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் மேலும் கீழே மூழ்கும்.

டெக்டோனிக் தட்டு இயக்கத்தின் வகைகள்

நிலப்பரப்பு இயக்கவியல்

நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போல டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கம் மிகவும் மெதுவாக உள்ளது. மட்டுமே நகர்த்த முடியும் வருடத்திற்கு சுமார் 2,5 கி.மீ வேகத்தில். இந்த வேகம் நகங்கள் வளரும் வேகத்திற்கு ஓரளவு ஒத்ததாகும்.

அனைத்து தட்டுகளின் இயக்கம் ஒரே திசையில் இல்லை, எனவே, ஒருவருக்கொருவர் ஏராளமான மோதல்கள் உள்ளன மற்றும் மேற்பரப்பில் பூகம்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த அதிர்ச்சிகள் கடலில் ஏற்பட்டால், சுனாமி ஏற்படுகிறது. இது இரண்டு கடல் தட்டுகளின் மோதல் காரணமாகும்.

இந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தட்டுகளின் விளிம்புகளில் அதிக தீவிரத்துடன் நிகழ்கின்றன. இந்த இயக்கம் பெரும்பாலும் கணிக்க முடியாதது, எனவே பூகம்பங்கள் இருப்பதை முன்கூட்டியே அறிய முடியாது.

இருக்கும் இயக்கங்களின் வகைகள்:

  • மாறுபட்ட இயக்கம்: இரண்டு தட்டுகள் பிரித்து ஒரு தவறு (பூமியின் துளை) அல்லது நீருக்கடியில் உள்ள மலைத்தொடர் என அழைக்கப்படுவதை உருவாக்குகின்றன.
  • ஒருங்கிணைந்த இயக்கம்: இரண்டு தட்டுகள் ஒன்றாக வரும்போது, ​​மெல்லிய தட்டு தடிமனான ஒன்றின் மேல் மூழ்கும். இது மலைத்தொடர்களை உருவாக்குகிறது.
  • நெகிழ் இயக்கம் அல்லது மின்மாற்றிகள்: இரண்டு தட்டுகள் எதிர் திசைகளில் சறுக்குகின்றன அல்லது சறுக்குகின்றன. அவை தோல்விகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

இவை அனைத்தும் தெரிந்தவுடன், விஞ்ஞானிகள் சில பூகம்பங்கள் ஏற்படுவதை மதிப்பிடலாம் அல்லது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கண்டங்களின் இயக்கத்தை கணிக்க முடியும். கண்டங்களின் தற்போதைய இயக்கம் ஒருவருக்கொருவர் விலகிச் செல்வதுதான். இருப்பினும், ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தி முற்றிலும் இருக்கும் 150 மில்லியன் ஆண்டுகளில் மூடப்பட்டது மத்திய தரைக்கடல் கடல் மறைந்துவிடும்.

தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் கோட்பாட்டை நீங்கள் விரும்பினீர்கள், எங்கள் கிரகத்தைப் பற்றி மேலும் கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.