புவியியல் முகவர்கள்

வெளிப்புற புவியியல் முகவர்கள்

போன்ற பிற கட்டுரைகளில் நாம் பார்த்தது போல பூமியின் உள் அமைப்பு, எங்கள் கிரகம் தொடர்ந்து மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. பூமி தொடர்ந்து உருமாறும் வகையில் உள் மற்றும் வெளிப்புற செயல்முறைகளின் தொடர் உள்ளது. இந்த விஷயத்தில் நாம் பேசப்போகிறோம் புவியியல் முகவர்கள். உள் புவியியல் முகவர்கள் கிரகத்தின் உள் கட்டமைப்பை மாற்றியமைப்பதுடன், அதன் இயக்கங்களுக்கும் பொறுப்பாகும் தட்டு டெக்டோனிக்ஸ்.

இந்த இடுகையில் நாம் வெளிப்புற புவியியல் முகவர்கள் மற்றும் பூமியின் மேலோடு மாதிரியில் அவற்றின் தாக்கம் குறித்து கவனம் செலுத்தப் போகிறோம். கூடுதல் அறிவுடன் உங்கள் குறிப்புகளை சரிசெய்ய விரும்புகிறீர்களா? இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் அனைத்தையும் காண்பீர்கள்.

பூமி மாற்றங்கள்

மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலப்பரப்புகள்

உள் புவியியல் முகவர்களுடன் என்ன நடக்கிறது என்பது போலல்லாமல், வெளிப்புறங்கள் மந்தநிலைகள், மலைத்தொடர்கள் அல்லது எரிமலைகளை உருவாக்கவில்லை. அவர்கள் தரையை சமன் செய்பவர்கள் மற்றும் அதில் உள்ள வடிவங்களை மாற்றியமைப்பவர்கள்.

முக்கிய வெளிப்புற புவியியல் முகவர்கள் அவை அரிப்பு, போக்குவரத்து மற்றும் வண்டல். வானிலை ஒரு மிக முக்கியமான புவியியல் முகவர், ஏனெனில் அவை வளிமண்டலத்தில் நிகழும் மற்றும் நிலப்பரப்பை பாதிக்கும் நிகழ்வுகள். தற்போதுள்ள வானிலை வகைகளையும் பார்ப்போம்.

இந்த செயல்முறைகள் மூலம் நிலங்கள் பெறும் வடிவங்கள் மிகவும் மாறுபட்டவை. ஒரு மலை உருவாகவோ அல்லது சிதைக்கவோ போகிறது என்பது அல்ல, ஆனால் அதன் நிவாரணமும் கலவையும் இருக்கும். உதாரணமாக, மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகால தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு அரிப்பு இறுதியில் மலை உச்சிகளைத் தட்டையானது. உதாரணமாக, ஒரு மலையின் வயதைக் குறிக்கும் ஒரு குறி அதன் உச்சத்தின் உயரம். இது ஒரு கூர்மையான வடிவத்தைக் கொண்டிருந்தால், அது இளமையாக இருக்கிறது, அது ஏற்கனவே சமன் செய்யப்பட்டிருந்தால், அரிப்பு மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

வெளிப்புற புவியியல் முகவர்கள் உடல் மற்றும் வேதியியல் இரண்டாக இருக்கலாம். இந்த முதல் வடிவங்கள் வடிவத்தை மாற்றியமைக்கும் பொறுப்பில் உள்ளன, இரண்டாவது அவை செயல்படும் இடங்களின் வேதியியல் கலவையை மாற்றியமைக்கின்றன. ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டு, காலப்போக்கில் பாறைகள் அனுபவிக்கும் வேதியியல் வானிலை.

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் செயலுடன் கூடுதலாக, அனைத்து புவியியல் செயல்முறைகளின் தொடர்புகளின் விளைவாக நிலப்பரப்புகள் உள்ளன. தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியில் இருக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பல உயிரினங்களின் செயலால் ஒரு நிலப்பரப்பு அமைந்துள்ளது என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது. நிச்சயமாக, இன்றைய நிலப்பரப்புகளின் பன்முகத்தன்மைக்கு மனிதன் மற்றொரு மிகவும் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாகும்.

வானிலை

உடல் வானிலை

உடல் வானிலை

உடல் வானிலை என்பது பாறைகளை உடைக்கும் அல்லது மாற்றியமைக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும் அதன் நடவடிக்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்து. அவை துண்டு துண்டாக சிதறக்கூடியவை. அவை கனிமங்களிலும் செயல்படுகின்றன. மழை, பனி, கரை, காற்று மற்றும் பகல் மற்றும் இரவு இடையே வெப்பநிலையில் தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் ஆகியவை உடல் வானிலைக்கு அடிக்கடி காரணங்கள்.

இந்த மாற்றங்கள் பாறைகள் மற்றும் அவற்றின் வடிவங்களை மாற்றியமைப்பதில் கண்டிஷனிங் காரணிகள் அல்ல என்று கருதப்படுகிறது, ஆனால் அவை. குறிப்பாக வெப்ப வீச்சு பெரிய இடங்களில் (பாலைவனங்கள் போன்றவை) வெப்பநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் உடல் வானிலை மிக அதிகமாக இருக்கும்.

மூன்று வகையான வானிலை உள்ளது. முதலாவது வெப்பநிலை மாற்றங்கள் பற்றி நாம் குறிப்பிட்டது. பல ஆண்டுகளாக, இந்த தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் பொருட்கள் உடைக்க காரணமாகின்றன. குறைந்த ஈரப்பதம் மற்றும் பெரிய வெப்பநிலை மாறுபாடுகள் உள்ள பகுதிகளிலும் இது அடிக்கடி நிகழ்கிறது.

இரண்டாவது வகை பயோஜெனிக் வானிலை. பாறைகளின் மேற்பரப்பைப் பாதிக்கும் பாசிகள், லைகன்கள், ஆல்காக்கள் மற்றும் பிற மொல்லஸ்கள் போன்ற நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் உயிரினங்களின் செயலால் இது ஏற்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை தொடர்ந்து அவர்களை பலவீனப்படுத்துகிறது மற்றும் பிற செயல்களுக்கு அவர்களை மேலும் பாதிக்கச் செய்கிறது.

வேதியியல் வானிலை

இரசாயன வானிலை

நாம் எஞ்சியிருப்பது வேதியியல் வானிலை. இது குறிப்பாக ஈரப்பதமான காலநிலையில் நடைபெறுகிறது வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களுக்கும் தாதுக்களுக்கும் இடையில் நிகழும் வேதியியல் எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்துகிறது பாறைகளில் உள்ளது. இந்த வழக்கில், என்ன நடக்கிறது என்பது இந்த துகள்களின் சிதைவு ஆகும். நீர் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற வாயுக்கள் இருப்பது வானிலை ஏற்படுத்தும் வேதியியல் எதிர்விளைவுகளுக்கு தூண்டுதலாகின்றன.

இந்த வழக்கில் நிகழும் முக்கிய எதிர்விளைவுகளில் ஒன்று ஆக்ஸிஜனேற்றம் ஆகும். இது பாறைகளிலிருந்து வரும் தாதுக்களுடன் நீரில் கரைந்த காற்றில் இருந்து ஆக்ஸிஜனின் கலவையாகும். ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகள் உருவாகும்போது இதுதான்.

அரிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

மண்ணரிப்பு

மழை, காற்று மற்றும் நீர் பாய்ச்சல்கள் தொடர்ந்து பாறைகள் மற்றும் வண்டல் ஆகியவற்றில் செயல்படும்போது ஏற்படும் செயலாகும் அரிப்பு. அவை பாறைகளின் துண்டு துண்டாகவும் சிதைவையும் ஏற்படுத்துகின்றன அது நடந்துகொண்டிருக்கும் செயல். பாறைகள் அரிக்கப்படுவதால், அவை அளவை இழந்து அவற்றின் தோற்றமும் கட்டமைப்பும் சிதைக்கப்படுகின்றன.

போக்குவரத்து என்பது அரிப்பு நடவடிக்கையின் விளைவாக உருவாகும் செயல்முறையாகும். பாறைகளில் அரிப்பு நடவடிக்கையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட வண்டல்கள் மற்றும் துண்டுகள் காற்று, நீரோடைகள், பனிப்பாறைகள் போன்றவற்றால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. கடத்தப்படுவதற்கு தரையில் இருந்து வண்டல் பிரிக்கப்பட வேண்டியதில்லை. அவை மூன்று வழிகளில் கொண்டு செல்லப்படலாம்:

  • ஊர்ந்து செல்வது, அதில் அவை தரையின் மேற்பரப்பில் ஊர்ந்து செல்கின்றன.
  • இடைநீக்கம். நீரிலும் காற்றிலும் இடைநிறுத்தப்பட்ட வண்டல்கள் இங்கே செல்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சிறிய துகள்கள் அல்லது இலைகள் நீர் நீரோட்டங்கள் மற்றும் காற்றின் வாயுக்கள்.
  • நீர்த்த. அவை நீர் அல்லது காற்றின் கலவையின் ஒரு பகுதியாகும்.

வண்டல்

வண்டல்

இது நமக்கு இல்லாத கடைசி வெளிப்புற புவியியல் முகவர். இது அரிப்பு மூலம் கடத்தப்பட்ட திடமான துகள்களின் படிவுக்கு ஒத்திருக்கிறது. இந்த துகள்கள் வண்டல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதிக அளவு வண்டல் உள்ள பகுதிகள் அவை ஆறுகளின் வாய்கள் மற்றும் கடல் மற்றும் பெருங்கடல்கள் போன்ற இடங்களில் உள்ளன.

ஒருமுறை டெபாசிட் செய்யப்பட்ட வண்டல்கள் அரிப்பு மற்றும் வானிலை போன்ற பிற புவியியல் முகவர்களால் அகற்றப்படுகின்றன. இந்த வண்டல்கள் பல ஆண்டுகளாக பெரிய அளவையும் சுருக்கத்தையும் பெற்றால், அவை உருவாகின்றன வண்டல் பாறைகள்.

நமது கிரகத்தின் புவியியல் இயக்கவியல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.