இக்னியஸ் பாறைகள்

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் பண்புகள்

பல்வேறு வகையான பாறைகளில் நம்மிடம் உள்ளது பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள். எங்கள் கிரகத்தின் மேற்பரப்பு பாறைகள் மற்றும் பல வகையான தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளது. இருப்பினும், பூமியின் மேலோட்டத்தின் மேல் அடுக்கு 95% ஆனது என்பதால், பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. கிரானைட் மற்றும் அப்சிடியன் போன்ற சில நன்கு அறியப்பட்டவை, இருப்பினும் நீங்கள் அறிந்த பலவிதமான இழிவான பாறைகள் உள்ளன.

ஆகையால், பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் அனைத்து குணாதிசயங்கள் மற்றும் தோற்றம் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள்

அவை மாக்மடிக் பாறைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் மாக்மா வடிவத்தில் உருகிய பாறை குளிர்விக்கத் தொடங்கும் போது அவை உருவாகின்றன. இந்த அளவு மாக்மா குளிர்ச்சியடையத் தொடங்கும் போதுதான் தாதுக்கள் படிகமாக்கப்பட்டு அவற்றின் விவரங்களை சிக்க வைக்கத் தொடங்குகின்றன. மாக்மாவை இரண்டு வழிகளில் குளிர்விக்க முடியும். ஒருபுறம், எரிமலை வெடிப்பின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் பூமியின் மேற்பரப்பில் குளிரூட்டல் உள்ளது. குளிர்விக்க மற்றொரு வழி லித்தோஸ்பியருக்குள் உள்ளது. லித்தோஸ்பியர் என்பது பூமியின் மேற்பரப்பின் திட அடுக்கு ஆகும். இந்த பாறைகளில் பெரும்பாலானவை பூமியின் மேலோட்டத்தின் கீழ் உருவாகின்றன மற்றும் அவை புளூட்டோனிக் பற்றவைப்பு பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேற்பரப்பில் குளிர்ச்சியடையும் பாறைகள் பற்றவைப்பு எரிமலை பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த வகையான பாறைகள் பூமியின் மேலோட்டத்தின் மேல் பகுதியில் ஒரு பெரிய உயர் சதவீதத்தை உருவாக்குகின்றன என்றாலும், அவை பொதுவாக ஒரு அடுக்கின் கீழ் காணப்படுகின்றன உருமாற்ற பாறைகள் மற்றும் வண்டல் பாறைகள். புவியியல் துறையில் அவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் கலவை பூமியின் மேன்டலைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன. பூமியின் மேன்டல் மற்றும் கடந்த கால டெக்டோனிக் கூறுகளின் கலவை நமது கிரகத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் பண்புகளை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் வகைப்பாடு

புளூட்டோனிக் பாறைகள்

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளுக்கான வகைப்பாடுகள் என்னவென்று பார்ப்போம். நாம் முன்பு பார்த்தபடி, அவை பொதுவாக அவற்றின் உருவாக்கத்திலிருந்து நேரடியாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பூமியின் மேலோட்டத்தின் மேல் பகுதியில் குளிர்ந்திருந்தால், அவை மறுபுறம் பற்றவைப்பு எரிமலை பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவை லித்தோஸ்பியருக்குள் குளிர்ந்திருந்தால் அவை புளூட்டோனிக் பற்றவைப்பு பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. லித்தோஸ்பியருக்குள் உருவாகியுள்ளதால் புளூட்டோனிக்ஸ் ஊடுருவும் பாறைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கே மாக்மா மிகவும் மெதுவான செயல்பாட்டில் குளிர்கிறது, இது பெரிய படிகங்களைக் கொண்ட பாறைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த படிகங்களை மிக எளிதாகக் காணலாம்.

அரிப்பு அல்லது டெக்டோனிக் சிதைவின் செயல்முறைகளால் புளூட்டோனிக் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள் பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. பூமியின் மேற்பரப்பு நகரும் டெக்டோனிக் தகடுகளால் ஆனது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. இடப்பெயர்ச்சி என்பது மனிதனால் ஏறக்குறைய புறக்கணிக்கத்தக்கது, ஆனால் புவியியல் நேர அளவைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம், புளூட்டோனிக் தவளைகள் புளூட்டான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை உருவாகும் பெரிய மாக்மா ஊடுருவல்கள். மிகப்பெரிய மலைத்தொடர்களின் இதயம் ஊடுருவும் பாறைகளால் உருவாகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

மறுபுறம், எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னஸ் பாறைகள் அல்லது எரிமலை பாறைகள் எப்போது உருவாகின்றன மாக்மா பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு வெளியே வெளியேற்றப்படுகிறது, அது மிக விரைவாக குளிர்கிறது. இந்த பாறைகளில் பெரும்பாலானவை எரிமலை வெடிப்பின் தாக்கத்தினாலும், அதிவேகத்தில் மாக்மாவை குளிர்விப்பதன் மூலமும் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த பாறைகளுக்குள் உருவாக்கப்படும் படிகங்கள் சிறியதாகவும் மனித கண்ணுக்கு குறைவாகவும் தெரியும். இந்த வகை பாறைகளில் வாயு குமிழ்கள் விட்டுச்செல்லும் துளைகள் அல்லது துளைகளை உருவாக்குவது மிகவும் பொதுவானது மற்றும் அவை திடப்படுத்துதல் செயல்பாட்டில் உருவாகின்றன.

இந்த இரண்டு பெரிய வகைப்பாடுகளைத் தவிர மற்றவர்களும் எங்களிடம் உள்ளனர். அவை பிலோனிய பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த பாறைகள் ஒன்றோடொன்று பாதியிலேயே உள்ளன. ஒரு மாபெரும் மாக்மா மேற்பரப்பை நோக்கிச் சென்று வழியில் திடப்படுத்தும்போது, ​​அது பைலோனிய பாறைகளை உருவாக்குகிறது.

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் வகைகள்

எரிமலை பாறைகள்

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்புக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வகைப்பாடுகள் என்ன என்பதை நாம் காணப்போகிறோம்.

அமைப்பு

இக்னியஸ் பாறைகள் பின்வரும் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன:

 • விட்ரஸ்: இது எரிமலை பாறைகளில் மிகவும் பொதுவான அமைப்பு. வளிமண்டலத்தில் வன்முறையில் வீசப்படுவதன் மூலமும், அதிவேக குளிரூட்டலால் பாதிக்கப்படுவதன் மூலமும் இந்த அமைப்பு உருவாகிறது.
 • அபானிடிக்: அவை எரிமலை பாறைகள், அவை நுண்ணிய அளவிலான படிகங்களைக் கொண்டுள்ளன.
 • ஃபானெரிடிக்ஸ்: அவை மிக மெதுவாகவும் பெரிய ஆழத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய அளவிலான மாக்மாவால் ஆனவை.
 • போர்பிரிடிக்: அவை மையத்தில் பெரிய படிகங்களையும், வெளிப்புறத்தில் சிறியவற்றையும் கொண்ட பாறைகள். இது சீரற்ற குளிரூட்டல் காரணமாகும். பெரிய படிகங்களைக் கொண்ட பகுதி மிகவும் மெதுவாக குளிர்ந்துள்ளது, அதே நேரத்தில் சிறிய படிகங்களைக் கொண்டிருக்கும் வெளிப்புற பகுதி மிக விரைவாக குளிர்ந்துள்ளது.
 • பைரோகிளாஸ்டிக்: பைரோக்ளாஸ்ட்கள் வெடிக்கும் வகை எரிமலை வெடிப்புகளில் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை பொதுவாக படிகங்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் அவை பாறை துண்டுகளால் ஆனவை.
 • பெக்மாடிடிக்ஸ்: அவை மிகவும் கரடுமுரடான தானியங்களைக் கொண்டவை மற்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட படிகங்களால் ஆனவை. மாக்மாவில் அதிக அளவு நீர் மற்றும் பிற கொந்தளிப்பான கூறுகள் இருக்கும்போது அவை உருவாகின்றன.

வேதியியல் கலவை

அவை ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள வேதியியல் கலவையைப் பொறுத்து பல்வேறு வகையான பற்றவைப்பு பாறைகள் என்ன என்பதை நாம் காணப்போகிறோம்:

 • ஃபால்சிகாஸ்: அவை பெரும்பாலும் குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட சிலிக்கா மற்றும் ஒளி வண்ணங்களால் ஆன பாறைகள். கண்ட மேலோடு முக்கியமாக இந்த வகை பாறைகளால் உருவாகிறது என்பதையும் அவற்றில் ஏறத்தாழ 10% தூய சிலிகேட்டுகள் இருப்பதையும் காண்கிறோம்.
 • ஆண்டிசிடிக்: அவற்றில் குறைந்தது 25% இருண்ட சிலிகேட்டுகள் உள்ளன.
 • மாஃபிக்: இந்த வகை பாறை பொதுவாக இருண்ட சிலிகேட் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. அவை அதிக அடர்த்தி மற்றும் இருண்ட நிறங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் அவை பொதுவாக கடல் மேலோட்டத்தை உருவாக்குகின்றன.
 • அல்ட்ராமாஃபிக்: அவற்றின் கலவையில் 90% இருண்ட சிலிகேட் உள்ளன. அவை பொதுவாக கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் கண்டுபிடிக்க அரிதான பாறைகள்.

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் சிறந்த அறியப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளில் நம்மிடம் கிரானைட் உள்ளது, இது மிகவும் பொதுவான புளூட்டோனிக் பாறை ஆகும். இந்த தாக்குதல் பரவலாக அறியப்பட்ட எரிமலை பாறைகளில் ஒன்றாகும். நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, அவற்றின் உருவாக்கம் பொறுத்து பல்வேறு வகையான பற்றவைப்பு பாறைகள் உள்ளன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.