வண்டல் பாறைகள்

வண்டல் பாறைகள்

தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, நமது கிரகத்தில் வேறுபட்டவை பாறை வகைகள். இன்று நாம் பேசப்போகிறோம் வண்டல் பாறைகள். அறியக்கூடிய பல்வேறு புவியியல் அமைப்புகளில், பூமியின் மேற்பரப்பில் 75% உருவாகும் இந்த வகை பாறைகள் உள்ளன. இந்த சதவீதம் மிகவும் உயர்ந்ததாகத் தோன்றினாலும், அவை மிகச் சிறிய விகிதத்தில் உள்ளன, மேலும் அவற்றை பூமியின் மேலோட்டத்தை உருவாக்கும் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளுடன் ஒப்பிடுகிறோம். பூமியின் முழு கவசமும் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளால் ஆனது.

இந்த கட்டுரையில் வண்டல் பாறைகளின் அனைத்து பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

அடுக்குப்படுத்தல்

வெவ்வேறு அளவுகளைக் கொண்ட பல்வேறு துகள்கள் குவிந்ததன் விளைவாக உருவாகும் மற்றும் பாறைகள் கொண்ட மற்றவர்களிடமிருந்து வரும் அந்த பாறைகளுக்கு அவை இப்படி அழைக்கப்படுகின்றன. பாறையை உருவாக்கும் அனைத்து துகள்களும் வண்டல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இங்குதான் அதன் பெயர் வந்தது. இந்த வண்டல்கள் நீர், பனி மற்றும் காற்று போன்ற வெளிப்புற புவியியல் முகவர்களால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. வண்டல் பாறைகளை உருவாக்கும் வண்டல்கள் பல்வேறு புவியியல் முகவர்களால் கடத்தப்படுகின்றன, அவை வண்டல் படுகைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

வண்டல் போக்குவரத்தின் போது, ​​கல் துகள்கள் உட்படுத்தப்படுகின்றன டையஜெனீசிஸ் என்ற பெயரில் அறியப்படும் பல்வேறு உடல் மற்றும் வேதியியல் செயல்முறைகள். இந்த பெயருடன் நாம் பாறை உருவாக்கும் செயல்முறையைக் குறிப்பிடுகிறோம். மிகவும் சாதாரணமான விஷயம் என்னவென்றால், ஆறுகளின் கரையில், கடல்களின் அடிப்பகுதியில், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் நீரோடைகள் அல்லது பள்ளத்தாக்குகளில் வண்டல் பாறைகள் உருவாகின்றன. நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல, வண்டல் பாறைகளின் உருவாக்கம் பல பில்லியன் ஆண்டுகளில் நடைபெறுகிறது. எனவே, வண்டல் பாறைகளின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக, அளவு புவியியல் நேரம்.

வண்டல் பாறைகளின் உருவாக்கம்

பாறை உருவாக்கும் இடங்கள்

இந்த வகை பாறைகளின் உருவாக்கம் பகுப்பாய்வு செய்ய, பல்வேறு வகையான வெளிப்புற புவியியல் செயல்முறைகள் உள்ளன என்பதைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். பாறைகளின் போக்குவரத்தை மிகவும் பாதிக்கும் செயல்முறைகளில் ஒன்று காற்று. அவற்றின் முதல் கட்டத்தில் புவியியல் செயல்முறைகள் முன்பே இருக்கும் பாறைகளை வானிலைப்படுத்தவும் அரிக்கவும் காரணமாகின்றன. வானிலை என்பது அசல் பாறைகளை மற்ற சிறிய துண்டுகளாக உடைக்கும் ஒரு செயல்முறையைத் தவிர வேறில்லை. மறுபுறம், அரிப்பு என்பது பாறைகளின் உடைகள் மற்றும் அவை அடுத்தடுத்த சிறிய துகள்களாக முறிவதைத் தவிர வேறில்லை. அந்த துகள்கள் அவை அரிக்கப்பட்டு வளிமண்டலங்கள் மோதல்கள் அல்லது குப்பைகள் என்ற பெயரால் அறியப்படுகின்றன. தண்ணீரும் நான் பின்பற்றும் மக்கள் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது, அது காற்றைப் போலவே மழையின் மூலமும் வெளிப்படுகிறது.

வானிலை அல்லது அரிப்பு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து சிறிய கல் துண்டுகளும் வெளிப்புற முகவர்களால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. அவை ஒரு முக்கியமான பாதையில் கொண்டு செல்லப்பட்டவுடன், அனைத்து துகள்களும் வண்டல் படுகைகளில் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த கணக்குகள் முழுவதும், அனைத்து வண்டல் துகள்களும் சிறிது சிறிதாகக் குவிகின்றன. படுகைகளுக்கு மோதல்களின் பாதை அவற்றின் அளவைப் பொறுத்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அந்த சிறிய வண்டல்கள் வண்டல் படுகைகளில் நிரந்தரமாக தங்கியிருக்கும் வரை அதிக தூரம் பயணிக்கும். மறுபுறம், வண்டல்களின் அளவைப் பொறுத்து இருக்கும் இழுவை மற்றும் போக்குவரத்து வகையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

அவர்கள் வண்டல் படுகைகளில் குடியேறியதும், அவை வண்டல் எனப்படும் ஒரு செயல்முறையைத் தொடங்குகின்றன. இந்த செயல்முறை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிற உயிரினங்களின் பங்கேற்புக்கு பொறுப்பாக இருக்கும். விலங்கு மற்றும் தாவரங்கள் ஆகிய பல உயிரினங்கள் வண்டல் பாறைகள் உருவாக பங்களிக்கக்கூடும். இந்த வழக்கில், புதைபடிவங்கள் இருப்பதைக் குறிப்பிடுகிறோம். மீதமுள்ள வண்டல் பாறைகள் ஒருவருக்கொருவர் வண்டல் மூலம் செலுத்தப்படும் அழுத்தத்திலிருந்து உருவாகின்றன. இந்த அழுத்தம், பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில், ஒரு சிமென்டிங் செயல்முறை வண்டல் பாறைகளை உருவாக்குகிறது.

கண்ட வகையின் வண்டல் சூழல்

வண்டல் பாறை சூழல்கள்

கண்டப் பகுதியில் நிலவும், வண்டல் பாறைகள் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கும் வெவ்வேறு வண்டல் சூழல்கள் எவை என்பதை நாம் காணப்போகிறோம். இந்த பாறைகள் உருவாவதில் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று அவை உற்பத்தி செய்யப்படும் சூழலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மோதல்கள் மற்றும் குப்பைகளின் வண்டல் அவை காணப்படும் சூழலையும் அவற்றின் உடல்-வேதியியல் பண்புகளையும் சார்ந்துள்ளது. கண்ட மற்றும் கடல் ஆகிய இரண்டிலும் ஏராளமான வண்டல் சூழல்கள் இருப்பதால் இது மிகவும் பரந்த வகைப்பாடு ஆகும்.

வெவ்வேறு கண்ட வண்டல் சூழல்கள் என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • பனிப்பாறை: இது பனிப்பாறைகள் விட்டுச்செல்லும் வைப்புகளிலிருந்து வண்டல் நடைபெறும் சூழல். இங்கே, குப்பைகள் வெப்பநிலையின் மாற்றங்கள் மற்றும் உறைபனி மற்றும் தாவிங் செயல்முறை ஆகியவற்றால் பாறைகளின் இயந்திர வானிலை மூலம் வருகிறது. மோதல்களில் கோண அம்சங்கள் மற்றும் கரிமப் பொருட்களின் சிறிய இருப்பு உள்ளது. வண்டல்கள் பொதுவாக கட்டுப்படுத்தப்படாததாகத் தோன்றும்.
 • பாலைவனங்கள்: இந்த வண்டல் சூழல்கள் இயந்திர வானிலை மூலம் உருவாகும் மோதல்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு காரணமாகின்றன மற்றும் தோராயமாக 4 மிமீ தடிமன் கொண்ட மணல்களிலிருந்து குன்றுகள் போன்ற வடிவங்கள் தோன்றும்.

கண்ட வண்டல் சூழலின் வண்டல் பாறைகள்

இங்கு உருவாகும் பாறைகளால் வழங்கப்பட்ட அடுக்கடுக்கின் அளவிற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தக்கூடிய கண்ட சூழல்கள் எவை என்பதை நாம் காணப்போகிறோம்:

 • புளூயல் விசிறி: அவை சரிவுகளின் திடீர் மாற்றங்கள் இருக்கும் புளூவல் நீரோட்டங்கள் மற்றும் நீரோடைகள். அவை வழக்கமாக மலைகள் மற்றும் அசல் விசிறி வடிவ குப்பைகள் வைப்புகளின் அடிவாரத்தில் காணப்படுகின்றன.
 • நதி: இயந்திர வானிலையிலிருந்து உருவாகும் அனைத்து மோதல்களையும் ஆறுகள் சுமக்கின்றன. இங்கே, நீர் மின்னோட்டத்தின் செயல்பாட்டின் மூலம், களிமண் வண்டல் பாறைகளை உருவாக்குகிறது:
 • லாகஸ்ட்ரைன் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள்: ஏரிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களின் அடிப்பகுதியில் ஏற்படுகிறது. இங்கே குப்பைகள் குவிந்து ஏராளமான கரிமப் பொருட்களுடன் உருவாகின்றன.
 • அல்புஃபெரா: இது மணல் தேங்கியுள்ள இடமாகவும், கடலின் வாய்க்கால்கள் வழியாக அழகாகவும் வந்து சேரும் இடம்.
 • டெல்டாயிக்ஸ்: அவை புளூவல் மற்றும் சதுப்புநில சூழல்களின் கலவையாக உருவாக்கப்படுகின்றன. தடிமனான மற்றும் நேர்த்தியான மோதல்களிலிருந்து பாறை உருவாக்கப்படுகிறது.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் வண்டல் பாறைகளின் வகைகளைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.