Isithwathwa esihlahleni

Buyoba njani ubusika?

Ubusika bufika nini? Siyakutshela ukuthi ubusika buka-2017/2018 buzobanjani. Ngokwe-AEMET, kulindeleke ukuthi kuqoshwe kushisa kunamazinga okushisa ajwayelekile. Kepha kunokunye ...

Izimbali entwasahlobo

Uzoba njani u-spring 2017?

Ngabe ungathanda ukwazi ukuthi intwasahlobo yonyaka ka-2017 izoba njani? Uma kunjalo, ngena sizokutshela ukuthi isimo sezulu kulindeleke ukuthi sibe njani ezinyangeni ezintathu ezizayo.

I-Otoño

Kuzoba njani ukuwa?

Ngemuva kokuchitha ihlobo elishisayo, kuzoba njani ukuwa? Ngokwe-AEMET, kuzoba okuhlukile kunalokho esikujwayele. Sizokutshela.