advertising
Alpha Centauri

Alpha Centauri

Sina Stephen Hawking, Yuri Milner at Mark Zuckerberg ay namumuno sa isang lupon ng mga direktor para sa isang bagong inisyatiba na tinatawag na Breakthrough Starshot, kung saan...