basang lupa

Wetlands

Kabilang sa mga likas na ecosystem ng mahusay na ekolohikal na kahalagahan at pagpapanatili ng biodiversity, ay mga wetland. Ang taunang layunin ...