advertising
modelo ng pagkakaisa

Harmony model

Mula noong Hunyo 1, 2017, pinapatakbo ng AEMET ang Harmonie-Arome finite area numerical model, na unti-unting papalitan...

GOES satellite

GOES satellite

Tiyak na narinig mo ang tungkol sa mga satellite observation sa kalawakan sa telebisyon. Ang mga ito ay mga device na may teknolohikal na pag-unlad...