ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள்

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்ஸ் முக்கியத்துவம்

நமது கிரகத்தில் பல்வேறு புவியியல் வடிவங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் உள்ளன, அவை நம்மை சற்று ஆச்சரியப்படுத்தும். அவற்றில் ஒன்று ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள். அவை லேமினேட்டட் அல்லது அடுக்கு பாறை கட்டமைப்புகள் ஆகும், அவை வண்டல் மற்றும் / அல்லது கனிமங்களால் உருவாகின்றன, அவை பச்சை மற்றும் நீல பாசிகள் இரண்டின் சமூகங்களின் இருப்பு காரணமாக காலப்போக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளை புதிய மற்றும் உப்பு நீர் மற்றும் ஆவியாக்கி வைப்புகளில் காணலாம்.

இந்த கட்டுரையில் என்ன பண்புகள், அவை எங்கே காணப்படுகின்றன மற்றும் ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் என்றால் என்ன

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள்

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் கட்டமைப்புகள் நீல-பச்சை ஆல்கா சமூகங்களால் வைக்கப்பட்ட வண்டல் மற்றும் / அல்லது தாதுக்களால் உருவாக்கப்பட்ட அடுக்கு அல்லது அடுக்கு பாறை அமைப்புகள் மேலும் அவை கிரகத்தின் வெவ்வேறு இடங்களில் புதிய அல்லது உப்பு நீர் மற்றும் ஆவியாகும் வண்டல் உடல்களில் காணப்படுகின்றன. நீல -பச்சை ஆல்கா, இன்று சயனோபாக்டீரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது நீர்வாழ் புரோகாரியோட்களின் குழுவைக் குறிக்கிறது - பாக்டீரியாவின் ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தது - சூரிய ஒளியில் இருந்து ஆற்றலைப் பெறலாம், அதாவது அவை ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்ளலாம்.

சயனோபாக்டீரியா என்பது புரோகாரியோடிக் உயிரினங்களின் மிக முக்கியமான மற்றும் ஏராளமான குழுக்களில் ஒன்றாகும், அவை எந்த வகை பாக்டீரியாக்களையும் போலவே, அவை நுண்ணிய, ஒற்றை செல் உயிரினங்கள், இருப்பினும் அவை நிர்வாணக் கண்ணால் பார்க்கும் அளவுக்கு பெரிய காலனிகளாக வளர்கின்றன. இந்த ஒளிச்சேர்க்கை நுண்ணுயிரிகள் பூமியின் முதல் உயிரினங்களாக இருக்கலாம், ஏனென்றால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பழமையான புதைபடிவங்கள் 3.000 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது மற்றும் ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளில் காணப்படும் சயனோபாக்டீரியா.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் என்பது நுண்ணுயிர் சமூகங்களின் வளர்சிதை மாற்ற நடவடிக்கைகளால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் ஆகும், அவை சயனோபாக்டீரியாவால் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, இது அதிக அளவு வண்டல் மற்றும் தாதுக்கள், முக்கியமாக சுண்ணாம்புக் கற்களைத் தூண்டி வைக்கும். இந்த பாறை கட்டமைப்புகள் நமது கிரகத்தின் பழமையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சுறா விரிகுடா பழமையான மாதிரிகள் உள்ளன.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளின் முக்கியத்துவம் அவற்றின் நுண்ணுயிர் அமைப்பில் உள்ளது, ஏனென்றால் சயனோபாக்டீரியா உள்ளது உயிர்க்கோளத்தில் விலங்குகளுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் தேவையான அளவு ஆக்ஸிஜனை அவை உற்பத்தி செய்கின்றன.

முக்கிய பண்புகள்

ஏரிகளில் பாறைகள்

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் தனித்து நிற்கக்கூடிய முக்கிய பண்புகள் என்னென்ன என்று பார்ப்போம்:

 • அவை நுண்ணுயிரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பாறை கட்டமைப்புகள், முக்கியமாக சயனோபாக்டீரியா, கரிம வண்டல் கட்டமைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை அவற்றை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்சிதை மாற்ற நடவடிக்கைகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.
 • ஒற்றை செல் ஆல்கா, பூஞ்சை, பூச்சிகள், ஓட்டுமீன்கள் போன்ற பிற உயிரினங்களை அவை எங்கு காணப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து வெளிப்படுத்த முடியும்.
 • அதன் பாறை அமைப்பு சுண்ணாம்பு மற்றும் டோலமைட்டின் கலவையால் உருவாகிறது (அவை கால்சியம் கார்பனேட் நிறைந்தவை).
 • அவை தாவரங்களைப் போல சூரிய ஒளியின் திசையில் உருவாகின்றன, எனவே அவை செங்குத்தாக "வளரும்" மற்றும் தாள்கள் அல்லது அடுக்குகளில், அடுக்குக்கு அடுக்கி வைக்கப்படுகின்றன.
 • வெளிப்புற அடுக்கு இளையது மற்றும் மிக நீளமானது அடித்தளமாகும்.
 • அவை மிக மெதுவாக வளர்கின்றன அல்லது குடியேறுகின்றன, எனவே அவை எப்போதும் நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.
 • அவை ஆழமற்ற அல்லது ஆழமற்ற நீரில் வாழ்கின்றன, தரையில் வளர்கின்றன, மேலும் காலநிலை மாற்றம், கடல் மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் மாசுபாட்டிற்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டவை.
 • அவை தரையிலிருந்து சுமார் 50 செமீ உயரத்தை எட்டும், மேலும் செவ்வக, நெடுவரிசை வடிவ, குவிமாடம் வடிவ, கோள, முடிச்சு அல்லது முற்றிலும் ஒழுங்கற்றவை.
 • மிகவும் பழைய முழுமையான புதைபடிவங்கள் உள்ளன.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளின் முக்கியத்துவம்

வாழும் பாறைகள்

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் பொதுவாக கடலின் நீர்வாழ் சூழலில் அல்லது புதிய நீரில் உள்ளன, மேலும் அவை பொதுவாக ஆழமற்ற நீரில் உருவாகின்றன. ஆஸ்திரேலியாவின் மேற்கு முனை உயர் உப்பு ஏரிகளில் "நவீன" ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் இருக்கும் மிகவும் பிரபலமான இடங்களில் ஒன்றாகும்.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் பூமியின் மேற்பரப்பில் வாழ்வதற்கு இன்றும் இன்றியமையாதவை. அவற்றில் உள்ள சயனோபாக்டீரியா பதிவு செய்யப்பட்ட பழமையான உயிரினங்களில் ஒன்றாகும், அதன் ஒளிச்சேர்க்கை நடவடிக்கைகள் ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த வளிமண்டலத்தை உருவாக்க பங்களித்ததாக நம்பப்படுகிறது இதில் நாம் தற்போது வாழ்கிறோம் மற்றும் இறுதியில் ஏரோபிக் உயிரினங்கள் உருவாக வழிவகுத்தது.

கூடுதலாக, நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த கட்டமைப்புகள் இன்னும் நமது வளிமண்டலத்தில் நிறைய ஆக்ஸிஜனைப் பங்களிக்கின்றன, எனவே நம் வாழ்க்கை அவற்றைப் பொறுத்தது. ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான அமைப்பு இருந்தபோதிலும், ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் உயிரியல், புவியியல் மற்றும் வானியல் துறைகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன, முக்கியமாக அவர்களின் ஆராய்ச்சியிலிருந்து தகவல்களைப் பெற முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, புவியியலில், ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் ஸ்ட்ராடிகிராபி, வண்டல், பேலியோஜியோகிராபி, பேலியன்டாலஜி மற்றும் புவி இயற்பியல் போன்ற துணைப்பிரிவுகளுக்கு மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குகின்றன.

இருப்பினும், பொதுவாக, அதன் முக்கியத்துவம் பின்வரும் செயல்பாடுகளில் உள்ளது:

 • சில சூழல்களின் மூதாதையர் நிலைமைகளை விளக்கவும், குறிப்பாக உப்பு அளவு மற்றும் பல்வேறு சேர்மங்களின் படிவு பற்றி.
 • கடந்த காலத்தில் உயிரியல் செயல்பாடு இருந்த இடங்களை அடையாளம் காணவும்.
 • சில சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் வயதை தீர்மானிக்கவும்.
 • முந்தைய கரையை வரையவும்.
 • ஒளிச்சேர்க்கை உயிரினங்களின் தோற்ற நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் (பாசி போன்றவை) மற்றும் உயிரியல் சமூகங்களின் உருவாக்கம்.
 • சில இடங்களில் வண்டல் குவிப்பு வீதத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
 • மைக்ரோஃபோசில்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்பதை அறியுங்கள்.

உலகில் நாம் காணக்கூடிய இடங்கள்

நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போல, உலகில் பல இடங்களில் ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளைக் காணலாம். இருப்பினும், நாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சில நிலையான இடங்களை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்தப் போகிறோம்:

 • பம்பா டெல் தமருகல் தேசிய ரிசர்வ், தாரபாகே, தமருகல் மாகாணம், சிலி.
 • கோவாஹுலா மற்றும் மெக்ஸிகோவின் அல்கிச்சிகா ஏரியின் வெள்ளை பாலைவனத்தில் உள்ள குவாட்ரோசியானெகாஸ் பேசின்.
 • மெக்சிகோவின் தெற்கே யுகடன் தீபகற்பத்தில் உள்ள பாக்கலார் குளம்.
 • லாகுனா சலடா, ரியோ கிராண்டே டோ நோர்டே, பிரேசில் மாநிலத்தில்.
 • துருக்கியில் உள்ள சால்டா ஏரி.
 • எக்ஸுமா கேஸ், எக்ஸுமா மாவட்டம், பஹாமாஸ் தீவுகள்.
 • பெவிலியன் ஏரி, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா, கனடா.
 • ப்ளூ லேக், தென்கிழக்கு ஆஸ்திரேலியா.

ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் அவை நமது கிரகத்தில் உள்ள அனைத்து நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளிலும் பொதுவான அமைப்பு அல்ல, ஆனால் பொதுவாக அவை வரையறுக்கப்பட்ட சூழலில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன, அங்கு நிலைமைகள் அவற்றை உருவாக்கும் தாதுக்களின் படிவை ஆதரிக்கின்றன.

மெக்ஸிகோவில், "சமீபத்தில்" உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகளை விவரிக்கும் 4 தளங்கள் மட்டுமே அறியப்படுகின்றன:

 • Cuatrociénegas பேசின்: நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள கோவாஹுலா டி சராகோசா மாநிலத்தில் கோவாஹுலா பாலைவனத்திற்கு அருகிலுள்ள குவாட்ரோசியனேகாஸ் பள்ளத்தாக்கு ரிசர்வில் அமைந்துள்ளது.
 • அல்க்சிகா ஏரி: நாட்டின் மையத்திற்கு அருகிலுள்ள பியூப்லாவின் இறையாண்மை இல்லாத மாநிலத்தில் அதிக மெக்னீசியம் செறிவு கொண்ட உப்பு ஏரி.
 • லகுனா டி லாஸ் சியட் கோலோரஸ் டி பாக்கலர் என்றும் அழைக்கப்படும் லகுனா டி பாக்கலர்: யுகடன் தீபகற்பத்தில் அமைந்துள்ளது, இது குயின்டனா ரூ மாநிலத்திற்கு சொந்தமானது.
 • சிச்சங்கனாப் லகூன்: இது குயின்டனா ரூ மாநிலத்திற்கும் சொந்தமானது.

இந்தத் தகவலுடன் நீங்கள் ஸ்ட்ரோமாடோலைட்டுகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.