மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

கிரகத்தில் மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

ஒரு மலையானது நிலத்தின் இயற்கையான உயரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது டெக்டோனிக் சக்திகளின் விளைபொருளாகும், பொதுவாக அதன் அடிப்பகுதியில் இருந்து 700 மீட்டருக்கும் அதிகமாக உள்ளது. நிலப்பரப்பின் இந்த உயரங்கள் பொதுவாக முகடுகளாகவோ அல்லது மலைகளாகவோ தொகுக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை பல மைல்கள் நீளமாக இருக்கலாம். மனிதகுலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து எப்போதும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன.

இந்த காரணத்திற்காக, மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் புவியியல் செயல்முறைகளை உங்களுக்குச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

ஒரு மலை என்றால் என்ன

தட்டு மோதல்

மலைகள் பழங்காலத்திலிருந்தே மனித கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன, பெரும்பாலும் கலாச்சார ரீதியாக உயரம், கடவுளின் அருகாமை (சொர்க்கம்) அல்லது பெரிய அல்லது சிறந்த முன்னோக்கைப் பெறுவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சியின் உருவகமாக தொடர்புடையவை. உண்மையில், மலையேறுதல் என்பது நமது கிரகத்தின் அறியப்பட்ட சதவீதத்தை கருத்தில் கொள்வதில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு உடல் ரீதியாக தேவைப்படும் விளையாட்டு நடவடிக்கையாகும்.

மலைகளை வகைப்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, உயரத்தைப் பொறுத்து அதை (சிறியது முதல் பெரியது வரை) பிரிக்கலாம்: மலைகள் மற்றும் மலைகள். அதேபோல், அவை அவற்றின் தோற்றத்தின்படி வகைப்படுத்தப்படலாம்: எரிமலை, மடிப்பு அல்லது மடிப்பு-தவறுகள்.

இறுதியாக, மலைகளின் குழுக்களை அவற்றின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட வடிவத்தின்படி வகைப்படுத்தலாம்: அவை நீளமாக இணைந்தால், அவற்றை மலைகள் என்று அழைக்கிறோம்; அவை மிகவும் கச்சிதமான அல்லது வட்டமான வழியில் இணைந்தால், அவற்றை மாசிஃப்கள் என்று அழைக்கிறோம். மலைகள் பூமியின் மேற்பரப்பின் பெரும்பகுதியை உள்ளடக்கியது: ஆசியாவிலிருந்து 53%, ஐரோப்பாவிலிருந்து 25%, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து 17% மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து 3%, மொத்தம் 24%. உலக மக்கள்தொகையில் சுமார் 10% மலைப்பகுதிகளில் வசிப்பதால், அனைத்து நதி நீர் அவசியம் மலைகளின் மேல் உருவாகிறது.

மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

ஓரோஜெனி எனப்படும் மலைகளின் உருவாக்கம், பின்னர் அரிப்பு அல்லது டெக்டோனிக் இயக்கங்கள் போன்ற வெளிப்புற காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. மலைகள் பூமியின் மேலோட்டத்தில் ஏற்படும் சிதைவுகளிலிருந்து எழுகின்றன, பொதுவாக இரண்டு டெக்டோனிக் தட்டுகளின் சந்திப்பில், அவை ஒன்றுக்கொன்று சக்திகளை செலுத்தும்போது, லித்தோஸ்பியர் மடிவதற்கு காரணமாகிறது, ஒரு நரம்பு கீழ்நோக்கி மற்றொன்று மேல்நோக்கி இயங்கும், உயரத்தின் பல்வேறு அளவுகளின் முகடுகளை உருவாக்குகிறது

சில சந்தர்ப்பங்களில், இந்த தாக்க செயல்முறையானது ஒரு அடுக்கு நிலத்தடியில் மூழ்குவதற்கு காரணமாகிறது, இது வெப்பத்தால் உருகி மாக்மாவை உருவாக்குகிறது, பின்னர் அது ஒரு எரிமலையை உருவாக்க மேற்பரப்புக்கு உயர்கிறது.

அதை எளிதாக்க, ஒரு பரிசோதனை மூலம் மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை விளக்கப் போகிறோம். இந்த சோதனையில், மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை எளிய முறையில் விளக்குவோம். அதைச் செய்ய, நமக்குத் தேவை: வெவ்வேறு வண்ணங்களின் பிளாஸ்டைன், ஒரு சில புத்தகங்கள் மற்றும் ஒரு உருட்டல் முள்.

முதலில், மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, பூமியின் நில அடுக்குகளின் எளிய உருவகப்படுத்துதலை இயக்குவோம். இதற்காக நாம் வண்ண பிளாஸ்டைனைப் பயன்படுத்துவோம். எங்கள் எடுத்துக்காட்டில், நாங்கள் பச்சை, பழுப்பு மற்றும் ஆரஞ்சு ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்தோம்.

பச்சை பிளாஸ்டைன் பூமியின் கண்ட மேலோட்டத்தை உருவகப்படுத்துகிறது. உண்மையில், இந்த மேலோடு 35 கிலோமீட்டர் தடிமன் கொண்டது. மேலோடு உருவாகாமல் இருந்திருந்தால், பூமி முழுவதுமாக உலகப் பெருங்கடலால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

பழுப்பு நிற பிளாஸ்டைன் நிலக்கோளத்தின் வெளிப்புற அடுக்கான லித்தோஸ்பியருக்கு ஒத்திருக்கிறது. அதன் ஆழம் 10 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வரை மாறுபடும். இந்த அடுக்கின் இயக்கம் புவியியல் நிகழ்வுகள் உருவாகும் டெக்டோனிக் தட்டுகளின் விளிம்புகள் ஆகும்.

இறுதியாக, ஆரஞ்சு களிமண் நமது ஆஸ்தெனோஸ்பியர் ஆகும், இது லித்தோஸ்பியருக்கு கீழே அமைந்துள்ளது மற்றும் மேலங்கியின் மேல் உள்ளது. இந்த அடுக்கு மிகவும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்திற்கு உட்பட்டது, அது பிளாஸ்டிக்காக செயல்படுகிறது, இது லித்தோஸ்பியரின் இயக்கத்தை அனுமதிக்கிறது.

மலையின் பகுதிகள்

உலகின் மிகப்பெரிய மலைகள்

மலைகள் பொதுவாக உருவாக்கப்படுகின்றன:

 • பாதத்தின் அடிப்பகுதி அல்லது அடிப்படை உருவாக்கம், பொதுவாக தரையில்.
 • உச்சி, சிகரம் அல்லது சிகரம். மேல் மற்றும் கடைசி பகுதி, மலையின் முடிவு, மிக உயர்ந்த உயரத்தை அடைகிறது.
 • மலைப்பகுதி அல்லது பாவாடை. சாய்வின் கீழ் மற்றும் மேல் பகுதிகளை இணைக்கவும்.
 • இரண்டு சிகரங்களுக்கு இடையே உள்ள சரிவின் பகுதி (இரண்டு மலைகள்) இது ஒரு சிறிய தாழ்வு அல்லது மனச்சோர்வை உருவாக்குகிறது.

காலநிலை மற்றும் தாவரங்கள்

மலை காலநிலை பொதுவாக இரண்டு காரணிகளைச் சார்ந்தது: உங்கள் அட்சரேகை மற்றும் மலையின் உயரம். அதிக உயரத்தில் வெப்பநிலை மற்றும் காற்றழுத்தம் எப்போதும் குறைவாக இருக்கும். பொதுவாக ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு 5 °C.

மழைப்பொழிவிலும் இதுவே நிகழ்கிறது, இது அதிக உயரத்தில் அடிக்கடி நிகழ்கிறது, எனவே சமவெளிகளை விட மலைகளின் உச்சியில் ஈரமான பகுதிகளைக் காணலாம், குறிப்பாக பெரிய ஆறுகள் பிறக்கும் இடங்களில். நீங்கள் தொடர்ந்து ஏறினால், ஈரப்பதமும் தண்ணீரும் பனியாகவும், இறுதியில் பனியாகவும் மாறும்.

மலை தாவரங்கள் காலநிலை மற்றும் மலையின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்தது. ஆனால் நீங்கள் சாய்வின் மேலே செல்லும்போது இது வழக்கமாக ஒரு தடுமாறிய பாணியில் படிப்படியாக நடக்கும். எனவே, கீழ் தளங்களில், மலை அடிவாரத்திற்கு அருகில், சுற்றியுள்ள சமவெளிகள் அல்லது மலை காடுகள் தாவரங்கள் நிறைந்தவை, அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் உயரமானவை.

ஆனால் நீங்கள் உயரும் போது, ​​நீர் இருப்பு மற்றும் ஏராளமான மழையைப் பயன்படுத்தி, மிகவும் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட இனங்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றன. மரங்கள் நிறைந்த பகுதிகளுக்கு மேலே, ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை உணரப்படுகிறது மற்றும் தாவரங்கள் புதர்கள் மற்றும் சிறிய புற்கள் கொண்ட புல்வெளிகளாக குறைக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, மலை சிகரங்கள் குறிப்பாக பனி மற்றும் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும், வறண்டதாக இருக்கும்.

ஐந்து உயரமான மலைகள்

உலகின் மிக உயரமான ஐந்து மலைகள்:

 • எவரெஸ்ட் மலை சிகரம். 8.846 மீட்டர் உயரத்தில், இமயமலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ள உலகின் மிக உயரமான மலை இதுவாகும்.
 • K2 மலைகள். கடல் மட்டத்திலிருந்து 8611 மீட்டர் உயரத்தில், உலகிலேயே ஏறுவதற்கு மிகவும் கடினமான மலைகளில் ஒன்று. இது சீனாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் உள்ளது.
 • கச்சன்ஜங்கா. இந்தியாவிற்கும் நேபாளத்திற்கும் இடையில் 8598 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. அதன் பெயர் "பனிகளில் ஐந்து பொக்கிஷங்கள்" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
 • அகோன்காகுவா. மென்டோசா மாகாணத்தில் அர்ஜென்டினா ஆண்டிஸில் அமைந்துள்ள இந்த மலை 6.962 மீட்டர் உயரம் மற்றும் அமெரிக்காவின் மிக உயர்ந்த சிகரமாகும்.
 • நெவாடோ ஓஜோஸ் டெல் சலாடோ. இது சிலி மற்றும் அர்ஜென்டினா எல்லையில் அமைந்துள்ள ஆண்டிஸ் மலைகளின் ஒரு பகுதியான ஸ்ட்ராடோவோல்கானோ ஆகும். இது 6891,3 மீட்டர் உயரம் கொண்ட உலகின் மிக உயரமான எரிமலை ஆகும்.

இந்த தகவலின் மூலம் மலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.