பெட்ரோஜெனெஸிஸ்

பெட்ரோஜெனெஸிஸ்

பாறைகள், தோற்றம், கலவை மற்றும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் மற்றும் பூமியின் மேலோட்டத்தின் விநியோகம் ஆகியவற்றைப் படிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் புவியியலின் ஒரு கிளை பற்றி இன்று நாம் பேசப்போகிறோம். புவியியலின் இந்த கிளை பெட்ரோலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெட்ரோலஜி என்ற சொல் நடைமுறை பெட்ரோவிலிருந்து வந்தது, கல் என்றால் என்ன, லோகோக்களில் இருந்து ஆய்வு என்ன அர்த்தம். கொடுக்கப்பட்ட பகுதியின் பாறை அமைப்பை மையமாகக் கொண்ட லித்தாலஜியுடன் வேறுபாடுகள் உள்ளன. பெட்ரோலஜி தி பெட்ரோஜெனெஸிஸ். இது பாறைகளின் தோற்றம் பற்றியது.

இந்த கட்டுரையில் பெட்ரோஜெனீசிஸின் அனைத்து பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் ஆய்வுகள் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

முக்கிய பண்புகள்

பெட்ரோலஜி மற்றும் ஆய்வுகள்

ஆய்வு செய்ய வேண்டிய பாறை வகையைப் பொறுத்து பெட்ரோலஜி பல சிறப்பு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆய்வுகள் பிரிவின் இரண்டு கிளைகள் உள்ளன வண்டல் பாறைகளின் பெட்ரோலஜி மற்றும் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் பெட்ரோலஜி மற்றும் உருமாற்றம். முதலாவது வெளிப்புற பெட்ரோலஜி என்ற பெயரிலும், இரண்டாவது எண்டோஜெனஸ் பெட்ரோலஜி என்ற பெயரிலும் அறியப்படுகிறது. பாறைகளின் ஆய்வுக்கு முன்மொழியப்பட்ட குறிக்கோளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் பிற கிளைகளும் உள்ளன. பாறைகள் மற்றும் அவற்றின் தோற்றத்தை தீர்மானிக்க பெட்ரோஜெனெஸிஸ் பற்றிய விளக்கத்திற்கு ஒரு வகை பெட்ரோகிராஃபி உள்ளது.

பெட்ரோஜெனெஸிஸ் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும், ஏனெனில் இது பாறைகளின் உருவாக்கம் மற்றும் தோற்றம் ஆகும். பாறைகளின் உயிரியல் பண்புகளை மையமாகக் கொண்ட பிற பயன்பாட்டு பெட்ரோலஜி உள்ளது. பாறைகளின் உயிரியல் பண்புகள் பற்றிய நல்ல புரிதல் மனிதர்களுக்கான வளங்களை நிர்மாணித்தல் மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் போன்ற முக்கியமான பல பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

எனவே, இந்த விஞ்ஞானத்தின் கிளை மிகவும் முக்கியமானது பாறை அனைத்து மனித இயற்பியல் கட்டமைப்புகளின் அடிப்படை ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. பாறைகளின் அமைப்பு, தோற்றம் மற்றும் கலவை ஆகியவற்றை நாம் அறிந்துகொள்வது முக்கியம், அதில் நாம் உள்கட்டமைப்புகளை டெபாசிட் செய்து உருவாக்குகிறோம். கட்டிடங்கள், உள்கட்டமைப்புகள் போன்றவற்றின் எந்தவொரு கட்டுமானத்தையும் மேற்கொள்வதற்கு முன். சாத்தியமான நீர்வீழ்ச்சி, வெள்ளம், பேரழிவுகள், நிலச்சரிவுகள் போன்றவற்றைத் தடுக்க கட்டுமானத்தின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் பாறைகளின் வகைகள் குறித்த ஆரம்ப ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். மனித தொழில்துறை நடவடிக்கைகளுக்கு பாறைகள் ஒரு அத்தியாவசிய மூலப்பொருளாகும்.

பெட்ரோலஜி மற்றும் பெட்ரோஜெனீசிஸின் தோற்றம்

பெட்ரோலஜி

பாறைகள் மீதான ஆர்வம் எப்போதும் மனிதனில் உள்ளது. இது இயற்கையான சூழலில் ஒரு நிலையான உறுப்பு ஆகும், இது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலங்களிலிருந்து தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியது. முதல் மனித கருவிகள் கல்லால் செய்யப்பட்டன மற்றும் ஒரு முழு வயதுக்கு வழிவகுத்தன. இது கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பாறைகளின் பயன்பாடுகளை அறியக்கூடிய பங்களிப்புகள் குறிப்பாக சீனா, கிரீஸ் மற்றும் அரபு கலாச்சாரத்தில் முன்னேறியுள்ளன. அரிஸ்டாட்டிலின் எழுத்துக்களை மேற்கத்திய உலகம் எடுத்துக்காட்டுகிறது, அங்கு அவை அவற்றின் பயனைப் பற்றி பேசுகின்றன.

இருப்பினும், வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலங்களிலிருந்து மனிதர்கள் பூமியுடன் ஏற்கனவே பணியாற்றியிருந்தாலும், ஒரு விஞ்ஞானமாக பெட்ரோலஜியின் தோற்றம் புவியியலின் தோற்றத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புவியியல் என்பது தாய் விஞ்ஞானம் மற்றும் XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் அதன் அனைத்து கொள்கைகளும் நிறுவப்படத் தொடங்கியபோது அது ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. பாறைகளின் தோற்றத்திற்கு இடையில் வளர்ந்த ஒரு விஞ்ஞான சர்ச்சைக்கு மற்றும் இருந்து பெட்ரோலஜி. இந்த சர்ச்சையால், நெப்டியூனிஸ்டுகள் மற்றும் புளூட்டோனிஸ்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டு முகாம்கள் தோன்றின.

பாறைகள் உருவாகின்றன என்று வாதிடுபவர்கள் நெப்டியூனிஸ்டுகள் முழு கிரகத்தையும் உள்ளடக்கிய பண்டைய கடலில் இருந்து வண்டல் வண்டல் மற்றும் தாதுக்களின் படிகமாக்கல். இந்த காரணத்திற்காக, அவர்கள் நெப்டியூனிஸ்டுகள் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறார்கள், இது நெப்டியூன் பெருங்கடல்களின் ரோமானிய கடவுளைக் குறிக்கிறது. மறுபுறம் எங்களிடம் புளூட்டோனிஸ்டுகள் உள்ளனர். பாறைகளின் தோற்றம் அதிக வெப்பநிலையால் ஏற்படும் நமது கிரகத்தின் ஆழமான அடுக்குகளில் உள்ள மாக்மாவிலிருந்து தொடங்குகிறது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். புளூட்டோனிஸ்டுகளின் பெயர் பாதாள உலக புளூட்டோவின் ரோமானிய கடவுளிடமிருந்து வந்தது.

மிகவும் நவீன அறிவும் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியும் இரு நிலைகளும் யதார்த்தத்தைப் பற்றி ஒரு விளக்கத்தைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கின்றன. நெப்டியூனிஸ்டுகள் கொண்டிருந்த உள்ளுணர்வு தொடர்பான செயல்முறைகள் மூலம் வண்டல் பாறைகள் உருவாகின்றன, அதே நேரத்தில் எரிமலை, புளூட்டோனிக் பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள் மற்றும் உருமாற்ற பாறைகள் புளூட்டோனிஸ்டுகளின் வாதங்களுடன் ஒத்துப்போகின்ற செயல்முறைகளில் அவற்றின் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன.

பெட்ரோலஜி ஆய்வுகள்

பெட்ரோலஜியின் தோற்றம் மற்றும் வெவ்வேறு நிலைகள் என்ன என்பதை அறிந்தவுடன், ஆய்வு நோக்கங்கள் என்ன என்பதைப் பார்க்கப்போகிறோம். இது பாறைகளின் முழு தோற்றத்தையும் அவற்றின் கட்டமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. அவற்றில் தோற்றம், அதை உருவாக்கும் செயல்முறைகள், அவை உருவாகும் லித்தோஸ்பியரில் இடம் மற்றும் அவற்றின் வயது ஆகியவை அடங்கும். பாறைகளின் கூறுகள் மற்றும் உடல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை ஆய்வு செய்வதற்கும் இது பொறுப்பாகும். பூமியின் மேலோட்டத்தில் உள்ள பாறைகளின் விநியோகம் மற்றும் பெட்ரோஜெனீசிஸ் ஆகியவை ஆய்வின் கடைசி முக்கிய பகுதியல்ல.

பெட்ரோலஜிக்குள், வேற்று கிரக பாறைகளின் பெட்ரோஜெனீசிஸும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. அவை அனைத்தும் விண்வெளியில் இருந்து வந்த பாறைகள். உண்மையில், விண்கற்கள் மற்றும் சந்திரனில் இருந்து வரும் பாறைகள் தற்போது ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

பெட்ரோஜெனெசிஸ் வகைகள்

எண்டோஜெனஸ் பெட்ரோஜெனெஸிஸ்

நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல, இந்த விஞ்ஞானத்தின் பல கிளைகள் உள்ளன, அவை 3 பெட்ரோஜெனெஸிஸ் செயல்முறைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை பாறைகளுக்கு வழிவகுக்கும்: வண்டல், பற்றவைப்பு மற்றும் உருமாற்ற பாறைகள். எனவே, ஒவ்வொரு வகை பாறைகளின் தோற்றத்தின் பகுதியைப் பொறுத்து, பெட்ரோலஜியின் இரண்டு கிளைகள் உள்ளன:

  • வெளிப்புறம்: பூமியின் மேலோட்டத்தின் ஆழமற்ற அடுக்குகளில் தோன்றும் அனைத்து பாறைகளையும் ஆய்வு செய்யும் பொறுப்பு உள்ளது. அதாவது, வண்டல் பாறைகளின் ஆய்வுக்கு இது பொறுப்பாகும். இந்த வகையான பாறைகள் மழை மற்றும் காற்று போன்ற புவியியல் முகவர்களால் அவற்றின் வைப்பு மற்றும் போக்குவரத்துக்குப் பிறகு வண்டல் சுருக்கத்திலிருந்து உருவாகின்றன. இந்த வண்டல்கள் மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இது ஏரிகள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் போன்ற மிகக் குறைந்த உயரத்தில் நிகழ்கிறது. மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளில் வண்டல்களை சுருக்கி, அடுத்தடுத்த அடுக்குகள் நசுக்கப்படுகின்றன.
  • எண்டோஜெனஸ்: மேலோட்டத்தின் ஆழமான அடுக்குகளிலும் பூமியின் மேன்டலிலும் உருவாகும் பாறைகளின் வகைகளைப் படிப்பதற்கான பொறுப்பு இது. இங்கே நாம் எரிமலை மற்றும் புளூட்டோனிக் பற்றவைப்பு பாறைகள், உருமாற்ற பாறைகள் இரண்டையும் கொண்டிருக்கிறோம். பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளின் விஷயத்தில், அவை விரிசல் மற்றும் குளிர்விப்புகளின் மூலம் உள் அழுத்தம் காரணமாக உயர்ந்து, பாறைகளை உருவாக்குகின்றன. அவை எரிமலை வெடிப்பின் மேற்பரப்புக்கு வந்தால் அவை எரிமலை பாறைகள். அவை உட்புறத்தில் உருவாக்கப்பட்டால் அவை புளூட்டோனிக் பாறைகள். உருமாற்ற பாறைகள் பெரும் அழுத்தங்கள் மற்றும் வெப்பநிலைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பற்றவைக்கப்பட்ட அல்லது வண்டல் பாறைகளிலிருந்து உருவாகின்றன. அவை இரண்டு வகைகளின் பாறைகள், அவை மிக ஆழத்தில் உருவாகின்றன. இந்த நிலைமைகள் அனைத்தும் அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் கலவையில் மாற்றங்களை உருவாக்குகின்றன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் பெட்ரோஜெனெஸிஸ் மற்றும் அதன் வகைகளைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.

இன்னும் ஒரு வானிலை நிலையம் இல்லையா?
நீங்கள் வானிலை உலகத்தைப் பற்றி ஆர்வமாக இருந்தால், நாங்கள் பரிந்துரைக்கும் வானிலை நிலையங்களில் ஒன்றைப் பெற்று, கிடைக்கும் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்:
வானிலை நிலையங்கள்

கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.